Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass106A39FF95EE4E6498551DA2993CB740>Tôi được biết tỉnh Hà Nam năm nay sẽ tổ chức thi công chức. Xin cho hỏi, Sở TN&amp;MT năm nay có chỉ tiêu tuyển công chức ngành Môi trường không? Xin cảm ơn!</div>
Nguyễn Đình Thái Sơn
Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
03/10/2011
Vấn đền bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Tỉnh giao năm 2011, hiện tại số lượng công chức hiện có của sở Tài nguyên và Môi trường bằng với số chỉ tiêu biên chế được giao nên năm 2011 sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam không còn chỉ tiêu để đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp