Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
năm 2011 hà nam đã tổ chức thi tuyển công chức chưa?việc thi tuyển tổ chức theo chu kỳ thời gian như thế nào?để biết cụ thể về các lĩnh vưc tuyển,thời gian thi tuyển tiếp theo thì liên hệ đến đâu?
đỗ thị liên
hợp lý -lý nhân-hà nam
12/10/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn có thể liên hệ với Sở Nội vụ Hà Nam

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5715
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5714
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp