Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass62275756CEBC4B83B72B49B6A6913125>Cty chúng tôi có trụ sở chính đặt tại TpHCM, nay có nhu cầu thành lập chi nhánh ở Hà Nam, xin hỏi thủ tục và văn bản cần thiết cho thay đổi nêu trên?</div>
Nguyễn Văn Phong
TP HCM
06/08/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ quy định về thủ tục, hồ sơ để đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty. Hoặc Chị có thể truy cập theo đường link dưới đây để tham khảo thủ tục và biểu mẫu: http://www.hanamdpi.gov.vn/Default.aspx?tabid=167 http://www.hanamdpi.gov.vn/Default.aspx?tabid=73 Trân trọng.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp