Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassDD5EE5118FC94D14ACD4665BD335779E>Các doanh nghiệp cần những thủ tục gì khi mua hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành?</div>
Trần Văn Mạnh
Phủ Lý
06/08/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Căn cứ Điểm 1, Mục V, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính thì thủ tục đăng ký mua hóa đơn như sau: a. Mua hóa đơn lần đầu: Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu tổ chức ký hoặc đơn đề nghị được mua hóa đơn của chủ hộ sản xuất, kinh doanh do chủ hộ ký (theo mẫu quy định); Xuất trình chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính và bản photocopy); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản chính và bản photocopy); Sơ đồ các địa điểm sản xuất, kinh doanh; văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổ chức, cá nhân về: Địa chỉ, số nhà, đường phố, các đường phố liên quan (đối với thành phố, thị xã) và thôn, xã… (đối với nông thôn) để có căn cứ theo dõi giao dịch, quản lý. Khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch, trong vòng 10 ngày, tổ chức, cá nhân phải gửi cho cơ quan thuế sơ đồ địa điểm mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch thì phải xuất trình hợp đồng thuê nhà và bản sao có xác nhận của UBND phường, xã để đối chiếu. Dấu vuông có nội dung tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị (để đóng dấu trên hóa đơn trước khi đem về sử dụng). Kích cỡ, vị trí đóng dấu theo mẫu của công văn số 4833 TCT/AC ngày 28/11/2001 của TCT). Trường hợp muốn mua thêm Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hay phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, phải có: Văn bản đăng ký với cơ quan thuế sử dụng một trong hai cách hóa đơn, chứng từ (hóa đơn hay Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn hay phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý). Bản sao Giấy chứng nhận kho hàng và các đơn vị phụ thuộc nếu doanh nghiệp mua Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; nếu không có Giấy chứng nhận đăng ký kho hàng, cửa hàng, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc thì trong công văn đăng ký sử dụng doanh nghiệp phải trình bày thêm các nghiệp vụ sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cũng được đăng ký mua Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để sử dụng. Bản sao Hợp đồng bán hàng đại lý đúng giá qui định nếu doanh nghiệp mua phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. b. Mua hóa đơn các lần tiếp sau: Giấy giới thiệu (do người đứng đầu tổ chức ký) kèm theo công văn mua hóa đơn đối với tổ chức ký hoặc đơn đề nghị được mua hóa đơn của chủ hộ sản xuất, kinh doanh (theo mẫu quy định). Xuất trình chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn. Sổ mua hóa đơn do cơ quan thuế cấp. Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số: 02/GTGT (kể cả tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp trực tiếp) có xác nhận đã kê khai thuế của phòng quản lý thuế nếu đối tượng nộp thuế thuộc diện Cục thuế quản lý và đội quản lý thuế nếu thuộc Chi cục Thuế quản lý. Trường hợp thời điểm mua hóa đơn không trùng với thời điểm kê khai nộp thuế thì tổ chức, cá nhân tự kê khai số lượng hóa đơn đã sử dụng theo mẫu số 02/GTGT và tự chịu trách nhiệm về nội dung kê khai của mình. Căn cứ bảng kê, số lượng hóa đơn đã sử dụng, đã kê khai thuế, Phòng quản lý ấn chỉ hoặc Tổ quản lý ấn chỉ xác định số lượng hóa đơn cần bán cho tổ chức, cá nhân lần tiếp sau cho phù hợp. Riêng đối với chủ hộ sản xuất, kinh doanh phải trực tiếp mua hóa đơn lần đầu và các lần tiếp theo. Trường hợp chủ hộ SXKD không trực tiếp mua hóa đơn được phải có giấy ủy quyền có xác nhận cơ quan địa phương nơi chủ hộ kinh doanh. Dấu có nội dung tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị. * Lưu ý: Tất cả bản sao không phải công chứng.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp