Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC06D2284F32E4D408C77BB20998AF2D9>Tôi hiện nay đang phụ trách công tác Đoàn của một ngành (tương đương cấp tỉnh). Tập thể Ban Thường vụ dự kiến muốn thành lập 01 trung tâm hoạt động của thanh niên trong đó có một số hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Vậy để thành lập phải tiến hành đăng ký kinh doanh như thế nào. Xin trân trọng cảm ơn</div>
Chu Trường Sơn
Phủ Lý
06/08/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Kính gửi Anh Chu Trường Sơn! Trường hợp đơn vị của Anh dự định thành lập doanh nghiệp, đề nghị Anh lập hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ. Trân trọng.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp