Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassE7BDEAC71A9847E391655DA7C80B3789>Hiện nay, tôi tham gia công tác ở xã (cán bộ không chuyên trách cấp xã), tôi và một số anh em rất muốn nắm được các chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã. Hiện nay, chúng tôi đang hưởng phụ cấp, nếu muốn tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) có được không? Khi muốn đi học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn thì có được hưởng chế độ đãi ngộ như cán bộ chuyên trách cấp xã hay không? Rất mong nhận được câu trả lời của BBT Cổng GTĐT.</div>
Nguyễn Văn Cường
4563456
Thanh Liêm
06/08/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Nghị định số 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do HĐND cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 0,1 mức lương tối thiểu chung (ví dụ mức lương tối thiểu chung hiện nay là 650.000 đồng thì người hoạt động không chuyên trách ở xã chỉ được hưởng mức trợ cấp dưới mức 650.000 đồng). Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách. UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách; mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách theo loại đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố phù hợp quy định theo phân loại cấp xã loại 1,2,3; quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở cấp xã theo số lượng những người hoạt động không chuyên trách quy định tại Điều 13 Nghị định này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được đào tạo bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng chế độ như: Được cấp tài liệu học tập; Được hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập. Như quy định trên thì những người hoạt động không chuyên trách không được đóng bảo hiểm bắt buộc mà chỉ được tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp