Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Danh sách Hỏi - Đáp mới nhất
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 26/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết V/v đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ 1
2 23/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết V/v đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ 1
3 23/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết V/v đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ 1
4 19/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết Tôi muốn hỏi về kết quả giải quyết hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được cấp 1
5 15/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết Tôi muốn hỏi về kết quả giải quyết hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được cấp 1
6 14/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết Tôi muốn hỏi về kết quả giải quyết hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được cấp 1
7 14/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết Tôi muốn hỏi về kết quả giải quyết hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được cấp 1
8 06/02/2024 Trần Ngọc Tuấn đề nghị giải quyết việc tiếp nhận hồ sơ 1
9 05/02/2024 Phan Hoàng viet Kê khai tài sản 1
10 01/02/2024 Tổ dân phố thôn Yên Phú - Nhật Tựu Vệ sinh môi trường 1
11 01/02/2024 nguyễn thị thu đo đạc tách đất 1
12 31/01/2024 Tổ dân phố thôn Yên Phú - Nhật Tựu Vệ sinh môi trường 1
13 26/01/2024 Nguyễn Thị Hoà hướng dẫn cấp giấy 1
14 16/01/2024 Đỗ Văn Kiên Quyền sử dụng đất nông nghiệp 1
15 12/01/2024 Nguyễn Thị Phượng Đất Đai 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5969
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5955
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.