Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Tài chính
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 27/11/2023 Phạm Phương Nam Tôi muốn xin nội dung văn bản 61/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 1
2 06/11/2023 Trần Tuấn Sơn quy định 1
3 26/09/2023 Phạm Phương Nam Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 1
4 18/07/2022 Đào trung Hiển Chế độ của Thôn đội trưởng 1
5 18/07/2022 Đào trung Hiển Phụ cấp của CT. CCB 1
6 07/07/2022 Nguyễn Văn Nam Điều hành ngân sách huyện 1
7 27/10/2017 Đào Quốc Khánh Quyết định thành lập Phòng TC- KH huyện B ình Lục 1
8 30/05/2017 Ngô Nhật Minh Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá 1
9 05/04/2017 Trương Quỳnh Anh Góp vốn 1
10 06/03/2017 Đinh Thị Thúy Quy định về cách chi trả lương 1
11 21/02/2017 Nguyễn Lộng Biển Công bố giá vật liệu xây dựng 1
12 21/02/2017 Nguyễn Lộng Biển Công bố giá vật liệu xây dựng 1
13 17/11/2016 Nguyễn Thị Hằng Bán hàng 1
14 31/05/2016 Trần Anh Tuấn Giá cước vận chuyển hàng hóa 1
15 30/05/2016 Ngô Hải Long Định mức xăng dầu 1
12345
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:74
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:74
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.