Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Thông tin và Truyền thông
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 06/11/2017 Nguyễn Thu Thảo Hướng xử lý đường dây điện 1
2 01/11/2017 phạm đình chiến xuất khẩu lao động 1
3 25/09/2017 Nguyễn THị THu Thi giáo viên tin hoc cấp I 1
4 22/09/2017 Truong Ha Tập thể GV hợp đồng Tiểu học, THCS 1
5 21/09/2017 Truong Ha Tập thể GV hợp đồng Tiểu học, THCS 1
6 20/09/2017 Trần Thị Thủy Kinh doanh internet 1
7 19/09/2017 Truong Ha Tập thể GV hợp đồng Tiểu học, THCS 1
8 07/09/2017 nguyễn thị hạnh xét tuyển viên chức 2017-2018 1
9 04/09/2017 Lê Thị Liên viên chức 1
10 24/08/2017 nguyễn thị hồng việc đọc sách trong thư viện trường học 1
11 27/07/2017 nguyễn hồng nhung chuyên mục hỏi đáp 1
12 26/06/2017 Tuấn Hệ số sử dụng đất? 1
13 10/03/2017 Nguyễn Đức Toàn Ý nghĩa biểu trưng tỉnh Hà Nam 1
14 08/02/2017 Lê Hồng Hoa Thi tuyển 1
15 16/12/2016 Trịnh Thị Như Quỳnh Sự cố Thư điện tử 1
1234567
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:95
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:95
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.