Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Tài nguyên và Môi trường
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 08/04/2024 Vũ Thị Sự thừa kế không cho nhận do đất sai hiện trạng 1
2 06/04/2024 Hoàng Thị Kim Loan Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 1
3 28/03/2024 Vũ Thị Sự thừa kế 1
4 22/03/2024 Nguyễn Thị Hồng Ngát Hồ sơ chuyển đổi đất từ thổ canh sang thổ cư 1
5 01/03/2024 Tổ dân phố thôn Yên Phú - Nhật Tựu Vệ sinh môi trường 1
6 28/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết V/v đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ 1
7 26/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết V/v đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ 1
8 23/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết V/v đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ 1
9 23/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết V/v đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ 1
10 19/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết Tôi muốn hỏi về kết quả giải quyết hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được cấp 1
11 15/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết Tôi muốn hỏi về kết quả giải quyết hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được cấp 1
12 14/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết Tôi muốn hỏi về kết quả giải quyết hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được cấp 1
13 14/02/2024 Đỗ Hữu Tuyết Tôi muốn hỏi về kết quả giải quyết hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được cấp 1
14 06/02/2024 Trần Ngọc Tuấn đề nghị giải quyết việc tiếp nhận hồ sơ 1
15 01/02/2024 Tổ dân phố thôn Yên Phú - Nhật Tựu Vệ sinh môi trường 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:607
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:607
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.