Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Tài nguyên và Môi trường
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 01/12/2023 Trần Tuấn Sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề đất TNR 1
2 30/11/2023 Trần Tuấn Sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề đất TNR 1
3 29/11/2023 trần tuấn sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề đất TNR 1
4 29/11/2023 NGUYỄN HỒNG NGỌC Chậm trễ trong giải quyết vụ việc liên quan đến dự án Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn, Hà Nam 1
5 28/11/2023 trần tuấn sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề đất TNR 1
6 28/11/2023 trần tuấn sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề đất TNR 1
7 27/11/2023 trần tuấn sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề đất TNR 1
8 25/11/2023 Trần Ngọc Tuấn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1
9 24/11/2023 trần tuấn sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề 1
10 23/11/2023 trần tuấn sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề 1
11 23/11/2023 Đỗ Văn Duy Tiến độ của dự án KNO Đồng Văn 1
12 23/11/2023 NGUYỄN HỒNG NGỌC Chậm trễ trong giải quyết vụ việc liên quan đến dự án Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn, Hà Nam 1
13 22/11/2023 trần tuấn sơn tỉnh hà nam chưa trả lời rõ vấn đề 1
14 21/11/2023 trần tuấn sơn cq.tỉnh giải quyết đất tnr đồng văn thiếu trách nhiệm 1
15 21/11/2023 trần tuấn sơn quá thời gian xử lý công việc trên cổng thôn tin điện tử 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:568
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:568
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.