Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Nội vụ
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 01/09/2020 Đinh thị hà Thi tuyển viên chức giáo viên 1
2 29/08/2020 Huyền Thi tuyển công chức 1
3 14/06/2020 Trần thế sinh Về công chức 1
4 11/06/2020 Lý Hùng Trường Nâng lương 1
5 07/06/2020 Vũ Thị Hoa HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 1
6 21/02/2020 Đỗ Thị Hòa Nâng lương 1
7 19/02/2020 Trần Vũ Dũng chuyên tiếp hợp đồng 68 và nghị định 161 1
8 14/02/2020 Vũ Thị Nhung Tài Liệu thi công chức năm 2020 1
9 13/02/2020 nguyễn văn an công chức cho văn phòng đảng ủy 1
10 13/02/2020 nguyễn văn an thi viên chức giáo viên 1
11 10/02/2020 Nguyễn Thị Hồng thi tuyển công chức hành chính 2020 1
12 03/02/2020 Đinh Thị Lan Thi tuyển công chức năm 2020 1
13 02/02/2020 Đinh Thị Lan thi tuyển công chức tỉnh hà nam năm 2020 1
14 07/01/2020 Le Thi Linh Hỏi về việc thi viên chức giáo viên môn sinh học 1
15 04/01/2020 nguyễn thị anh xet tuyển viên chức 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:1229
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:1229
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.