Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Nội vụ
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 18/11/2021 Bùi Trung Đức Xét chuyển viên chức sang công chức 1
2 17/11/2021 Bùi Trung Đức Xét chuyển viên chức sang công chức 1
3 24/09/2021 Lê Trung Kiên Thi tuyển công chức,viên chức năm 2021 1
4 17/09/2021 Lê Thị Hưởng Công chức 1
5 16/09/2021 Lê Trung Kiên Thi tuyển công chức,viên chức năm 2021 1
6 23/08/2021 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thi viên chức giáo dục năm 2021 1
7 13/08/2021 Vũ Thị Hoa Tiền lương 1
8 06/08/2021 Nguyễn Thành Nam Vị trí việc làm 1
9 05/08/2021 Vũ Thị Hoa Tiền lương 1
10 11/07/2021 Trần Thị Thu Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 1
11 29/06/2021 Trần Thị A Tuyển dụng công chức của tỉnh 1
12 02/06/2021 Giáo viên Xếp ngạch giáo viên trung học phổ thông hạng 2 1
13 30/05/2021 Trần Văn Tiền Về tuyển dụng viên chức hành chính các cơ sở giáo dục 1
14 30/05/2021 Trần Văn Tiền Về tuyển dụng viên chức hành chính các cơ sở giáo dục 1
15 21/05/2021 Nguyễn Văn Long Thăng hạng giáo viên trung học phổ thông hạng III 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:1248
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:1248
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.