Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Nội vụ
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 09/12/2019 HÀ MAI ANH thi công chức GVTHPT 1
2 05/12/2019 Phạm Thị Huế Về chứng chỉ Tin học và chứng chỉ Tiếng Anh 0
3 04/12/2019 Trần Tuyết Chỉ tiêu viên chức giáo dục 0
4 01/12/2019 Nguyễn Văn An đặt cách tuyển giáo viên từ năm 2015 về trước 0
5 22/11/2019 Nguyễn Thị Thanh Nhàn xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng từ 2015 1
6 14/11/2019 Vũ Thị Hằng Nga Công chức 1
7 13/11/2019 Nguyễn Văn An đặt cách tuyển giáo viên thpt(cấp 3) 1
8 08/11/2019 Nguyễn Thị Thanh chuyển ngạch công chức 2
9 22/10/2019 Nguyễn Thuỳ Linh Thi tuyển viên chức 1
10 17/10/2019 Nguyễn Văn Đại Thi chuyển đổi ngạch bậc 1
11 17/10/2019 Nguyễn Văn Đại Chuyển đổi ngạch bậc theo dề án 32.... 1
12 08/10/2019 Nhân viên hợp đồng Nhân viên hợp đồng hành chính ở các trường học 1
13 22/07/2019 Nguyễn Văn Cương Chứng chỉ Tiếng Anh cho viên chức ngành Giáo dục 1
14 15/07/2019 Nguyễn Thị Hường Tuyển dụng, sử dung và quản lý viên chức 2
15 02/05/2019 Trần Minh Thắng Chứng chỉ tiếng anh để thi tuyển viên chức ngành Y tế Hà Nam năm 2019 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:1214
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:1211
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.