Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Ban quản lý các khu công nghiệp
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 26/12/2017 trần hoài tìm kiếm công ty nhật sản xuất tại khu công nghiệp đồng văn 3 1
2 28/11/2017 Tập thể công nhân Công ty TNHH LEE VN Chậm lương công nhân 1
3 24/10/2017 Ngô mạnh Hùng thi tuyển 1
4 11/09/2017 Hà Minh Quang Đầu tư 1
5 07/09/2017 Chu Thị Giang Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp 1
6 07/09/2017 Chu Thị Giang Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp 1
7 24/06/2017 Nguyễn Thu Hương Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 1
8 02/06/2017 nguyên văn dũng xin viêc làm 1
9 26/05/2017 Lại Đăng Hùng Giấy chứng nhận đầu tư 1
10 24/05/2017 Nguyễn Thị Kiều xin việc làm 1
11 11/04/2017 Phạm Thị Quỳnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 1
12 05/04/2017 Lại Anh Tuân Báo cáo tác động môi trường 1
13 31/03/2017 Nguyễn Văn Tân tuyển việc làm 1
14 05/12/2016 Đỗ Thị Phương Thảo nộp hồ sơ xin việc 1
15 05/12/2016 Nguyễn Nam Hải Giá đất khu công nghiệp 1
1234567
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:104
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:104
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.