Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Khoa học và Công nghệ
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 17/10/2017 Trần Thị Kim Nhung Cung cấp hợp đồng kinh tế 1
2 12/05/2017 Đặng Anh Tuấn tuyển dụng 1
3 05/04/2017 Đỗ Mạnh Cường Hỗ trợ doanh nghiệp 1
4 05/04/2017 Văn Trần Quân Điều kiện 1
5 05/04/2017 Trần Văn Đức Nộp lệ phí 1
6 23/12/2016 Nguyễn Văn Cường tuyển dụng 1
7 18/11/2016 Trần Thị Thảo tuyển dụng 1
8 27/09/2016 Trần Anh Thái Lệ phí 1
9 16/09/2016 Cao Tú Anh Chuyển đổi mô hình 1
10 15/06/2016 Gia Thanh Tâm Công bố tiêu chuẩn chất lượng 1
11 31/05/2016 Lương Thanh Huyền Doanh nghiệp 1
12 24/05/2016 Lương Minh Châu Đăng ký độc quyền tên sản phẩm 1
13 20/05/2016 Lại Trung Hải Tiêu chuẩn sản phẩm 1
14 07/04/2016 Lê Văn Khánh Đăng ký thương hiệu 1
15 18/02/2016 Trần Thị Kim liên Chính sách hỗ trợ đối với những hộ làm đệm lót sinh học 1
123
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:45
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:45
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.