Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Tài nguyên và Môi trường
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 27/06/2022 Nguyễn Văn Biển môi trường đô thị 1
2 24/06/2022 Lê Hòa An Đất nông nghiệp muốn tách thửa điện tích tối thiểu là bao nhiêu? 1
3 01/06/2022 Bùi Thị Hoa Cấp bìa đất ruộng 1
4 17/05/2022 Nguyễn Văn Giang Sang nhượng quyền sử dụng đất 1
5 14/05/2022 Nguyễn Văn Cương Cấp bìa hồng đất ở 1
6 04/05/2022 Trần Văn Thắng Cấp giấy chứng nhận QSD Đ 1
7 02/05/2022 Nguyễn Tấn Dũng sử dụng đất cho thuê 1
8 02/05/2022 Nguyễn văn Mạnh Đất nền dự án 1
9 01/05/2022 Bùi Thị Hoa Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 1
10 23/04/2022 Nguyễn Như Tuấn Kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1
11 14/04/2022 Nguyễn Văn Nguyện Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 1
12 12/04/2022 Biện Hồng Thơm bất động sản 1
13 29/03/2022 Nguyễn Thị Hường Thu hồi đất 1
14 20/03/2022 nguyễn văn hoàn tách đất 1
15 15/03/2022 Nguyễn Thành Duy Thu hồi đất 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:504
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:504
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.