Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 4 : Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 V/v dự Hội nghị triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019 Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/01/2020
14:00-17:00 V/v dự Hội nghị triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019 Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ
Thứ 3
21/01/2020
...
Thứ 4
22/01/2020
...
Thứ 5
23/01/2020
...
Thứ 6
24/01/2020
...
Thứ 7
25/01/2020
...
Chủ nhật
26/01/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...