Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà N...

Tin tức sự kiện  
Hội nghị Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Thực hiện Kế hoạch 08 ngày 12/7/2019 về việc “Tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và Diễn đàn thanh niên với các vấn đề xã hội hiện nay tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024", Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và Diễn đàn thanh niên với các vấn đề xã hội hiện nay. Về dự có các đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam, cùng toàn thể cán bộ, hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.
9.JPG
Tiến sỹ Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam luôn xác định việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, Hội. Trên thực tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam đã tích cực đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp thanh niên trong toàn tỉnh, làm tốt vai trò “cầu nối" giúp thanh niên tiếp cận với nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp; thường xuyên chăm lo, hỗ trợ những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Đặc biệt, với sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh, các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên thời gian qua đã diễn ra rất sôi nổi, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều dự án khởi nghiệp đã được hình thành, triển khai; một số mô hình kinh tế của thanh niên đi vào hoạt động bước đầu đạt được những thành tựu nhất định. Những kết quả đạt được đã tạo tâm thế tích cực cho những người hỗ trợ khởi nghiệp và những người tham gia khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, không phải thanh niên nào khởi nghiệp cũng thành công. Sự nhiệt huyết, năng động, xung kích, dám nghĩ dám làm, sáng tạo của tuổi trẻ là có thừa, song để đến với thành công từ khởi nghiệp thì thanh niên hiện nay nói chung và thanh niên Hà Nam nói riêng đang gặp nhiều khó khăn như: thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn hạn hẹp, thị trường hạn chế, khả năng cạnh tranh chưa cao… Vì vậy, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Hà Nam phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Diễn đàn là dịp để cán bộ, hội viên thanh niên phát huy dân chủ và trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thông qua diễn đàn, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; tuyên truyền, giải thích để thanh niên hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; qua đó tăng cường sự đồng thuận của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các ý kiến tham luận tại diễn đàn cũng đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên như thiếu vốn, công nghệ, các vướng mắc trong thủ tục hành chính cũng như thiếu các nguồn lực hỗ trợ; các cơ chế chính sách để tạo điều kiện khuyến khích thanh niên khởi nghiệp...

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Tiến sỹ Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ biểu dương đại bộ phận thanh niên trên địa bàn tỉnh có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, hăng hái tham gia vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại của tỉnh và đất nước.

 Qua diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong chương trình để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hội viên thanh niên hoặc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh để có biện pháp giải quyết, kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của cán bộ Hội và hội viên thanh niên; tạo cơ chế thuận lợi cho thanh niên để hội viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc của hội viên, thanh niên. Đồng thời, đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên thanh niên về chương trình “Thanh niên Hà Nam khởi nghiệp", Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ doanh nhân trẻ và thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp; phối hợp với các cơ quan quản lý, các đơn vị chuyên môn tham mưu với cấp ủy và chính quyền cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, từ đó tạo mọi điều kiện để thanh niên tham gia phát triển kinh tế tại địa phương./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Tin liên quan