Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiệm thu đề tài Ứng dụng phương pháp giảm đau trong chuyển dạ đẻ cho sản phụ bằng kỹ thuật gây tê màng cứng tại Bện...

Tin tức sự kiện  
Nghiệm thu đề tài Ứng dụng phương pháp giảm đau trong chuyển dạ đẻ cho sản phụ bằng kỹ thuật gây tê màng cứng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hà Nam
Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Ứng dụng phương pháp giảm đau trong chuyển dạ đẻ cho sản phụ bằng kỹ thuật gây tê màng cứng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hà Nam. Tiến sỹ Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.
4.JPG
Tiến sỹ Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Sau một năm triển khai, đề tài đã đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, chủng loại, số lượng sản phẩm so với thuyết minh được phê duyệt. Đã xây dựng quy trình kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng nhằm giảm đau trong khi đẻ tại Bệnh viên Sản - Nhi tỉnh Hà Nam; xây dựng mô hình tổ chức đẻ không đau cho phụ nữ bằng kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng; đánh giá kết quả giảm đau cho sản phụ bằng kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng trong quá trình sản phụ chuyển dạ đẻ và sau cuộc đẻ; đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng cho các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại Bệnh viên Sản - Nhi. Qua đó, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hà Nam đã ứng dụng thành công kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng để giảm đau trong chuyển dạ cho 100 sản phụ. Kết quả, các sản phụ đã có quá trình vượt cạn nhẹ nhàng, nhanh, và em bé không bị sang chấn.

Phát biểu tại hội nghị, các uỷ viên phản biện và uỷ viên hội đồng cho rằng, đề tài cơ bản đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh được duyệt. Tuy nhiên, các thành viên cũng cho rằng, đơn vị chủ trì kiểm tra lại việc áp dụng phương pháp thống kê y học để đánh giá kết quả nghiên cứu ở một số chỉ tiêu như: tần số tim trung bình, huyết áp, hô hấp, độ bão hoà ô xy... nên kẻ bảng thể hiện sự so sánh trước - sau can thiệp cho rõ ràng, chính xác. Thống kê tên các chuyên đề như trong thuyết minh được duyệt. Xem lại chuyên đề “Nghiên cứu theo dõi tình hình thực tế giảm đau trong chuyển dạ đẻ tại Bệnh viện Sản - Nhi Hà Nam" nội dung trình bày chưa phù hợp với tên tiêu đề. Quy trình cần bổ sung phần kỹ thuật của bác sỹ sản và nữ hộ sinh; yêu cầu bổ sung phác đồ điều trị khi bệnh nhân ngộ độc thuốc gây tê...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Đình Thoảng - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cho rằng đây là đề tài có tính khoa học và thực tiễn cao, mang đậm tính nhân văn, cần được nhân rộng nhằm giúp cho sản phụ không phải trải qua những cơn chuyển dạ đau đớn. Đồng thời, đồng chí yêu cầu đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến của các uỷ viên Hội đồng, đặc biệt là ý kiến của uỷ viên phản biện để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài. Đề nghị đơn vị chủ trì sau hoàn thiện báo cáo trình Sở Y tế phê duyệt quy trình giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng để được ban hành áp dụng tại Hà Nam.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đã đánh giá dự án: đạt./.   


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Tin liên quan