Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với Công ty cổ phân Sản xuất và Thương mại Thành Long, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
Sở KH&CN Hà Nam