Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nh...

Tin tức sự kiện  
Sở Khoa học và Công nghệ: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh

8.JPG

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh.

 Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nam tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh.

 Về tiêu chuẩn: Có 01 công ty sản xuất quạt điện và có 03 cửa hàng kinh doanh các loại sản phẩm theo QCVN 4:2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử và QCVN 9:2012/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự; 01 cửa hàng ngừng kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

Về ghi nhãn hàng hoá: Các tổ chức, cá nhân được thanh tra đều chấp hành tốt các quy định của Nghị định 43/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về ghi nhãn hàng hoá của Chính phủ.

Về công bố hợp chuẩn, hợp quy: Công ty sản xuất quạt điện có đầy đủ hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm do công ty sản xuất. Tuy nhiên, các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, điện tử không lưu giữ bản công bố hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm đang bày bán.

Quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã lồng ghép tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, ghi nhãn hàng hoá, công bố hợp chuẩn, hợp quy tới các tổ chức, cá nhân./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Tin liên quan