Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

Thủ tục Hành chính Giám định Tư pháp  
6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

​Trình tự thực hiện:

- Văn phòng giám định tư pháp xin thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thay đi, bsung lĩnh vực giám định. Trường hợp không cho phép thay đổi, bsung lĩnh vực giám định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, Văn phòng giám định tư pháp thực hiện đăng ký nội dung thay đổi, bổ sung tại Sở Tư pháp; quá thời hạn nêu trên, Văn phòng giám định tư pháp không thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định hết hiệu lực.

- Nhận kết quả:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp thì tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc nhận qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến thì tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

- Đán về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, trong đó nêu rõ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp đã được cấp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định.

Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp

* Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thay đi, bsung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí: Không quy định

Mẫu đơn, mẫu t khai: Không quy định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. 


TT