Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
21/01/2020
Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
20/01/2020
Ngày 16/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
17/01/2020
Ngày 16/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 41/2019/TT-BCT về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.
16/01/2020
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”.
15/01/2020
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội.
14/01/2020
Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT về việc ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
13/01/2020
Ngày 05 tháng 12 năm 2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-TANDTC-BNGquy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài.
10/01/2020
Chiều ngày 09/01/2019, Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Đình Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí là Phó Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.
09/01/2020
Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý.
06/01/2020
Nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Sở Tư pháp Hà Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020.
04/01/2020
Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
03/01/2020
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 184/2019/TT-BQP quy định đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù.
02/01/2020
Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 181/2019/TT-BQP quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
20/02/2019
Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hai nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật thì vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan trọng.