Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2018, đã có nhiều đổi mới trong với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); mở rộng đối tượng được PBGDPL và hướng về cơ sở.

Đứng trước cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và trong xu hướng chung của sự phát triển về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác PBGDPL là một yêu cầu tất yếu. Việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần giảm bớt chi phí, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL - một trong những khó khăn hiện nay trong công tác PBGDPL, giúp cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật không bị giới hạn về không gian, thời gian và kịp thời cập nhật, giới thiệu, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân các chính sách mới được ban hành.

Trong thời gian qua, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên môi trường mạng đã được các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai tương đối hiệu quả. Nhiều cơ quan, đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Để việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được đồng bộ, thống nhất, UBND tỉnh Hà Nam cũng đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về phê duyệt Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. Trong đó, tập trung vào giải pháp xây dựng chuyên trang PBGDPL điện tử dùng chung của tỉnh và đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, triển khai công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay, trang thông tin PBGDPL điện tử của tỉnh cũng đã chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://pbgdpl.hanam.gov.vn/. Việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác PBGDPL không chỉ giúp cán bộ, nhân dân kịp thời nắm bắt các chính sách pháp luật mới mà còn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL tiếp cận được nguồn tài liệu phong phú, đa dạng để phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và chất lượng của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền, phổ biến trên môi trường mạng, hình thức PBGDPL thông qua các Cuộc thi/Hội thi cũng đã được đẩy mạnh triển khai. Trong năm 2018, đã có 47 Cuộc thi/Hội thi được tổ chức, thu hút được 41.738 lượt cán bộ, nhân dân tham dự. Thông qua các Cuộc thi/Hội thi, các quy định pháp luật đã được truyền tải một cách gần gũi, sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ vận dụng vào thực tiễn. Qua đó, đã thu hút được không chỉ các thí sinh tham dự tìm hiểu pháp luật mà còn thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tìm hiểu và nắm bắt các quy định pháp luật liên quan đến Cuộc thi/Hội thi. Nổi bật là một số cuộc thi bằng hình thức sân khấu được tổ chức trong năm 2018, như: Hòa giải viên giỏi của huyện Kim Bảng; Thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của huyện Thanh Liêm... Việc tổ chức thi tìm hiểu pháp luật không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, cấp huyện mà còn được thực hiện đến tận cấp cơ sở, thông qua hình thức thi hái hoa dân chủ của các Câu lạc bộ pháp luật. Bên cạnh các Cuộc thi/Hội thi trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng triển khai phát động cán bộ, nhân dân tham gia hưởng ứng các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật của Trung ương tổ chức. Như: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” và Cuộc thi “Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” do Bộ Tư pháp tổ chức với 316 lượt người tham gia dự thi. Nhờ vậy, đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Biến việc tìm hiểu pháp luật của mỗi cá nhân thành của tập thể, cộng đồng và tạo không khí thi đua trong tìm hiểu các chính sách pháp luật.

Đồng thời, bên cạnh hình thức tuyên truyền, phổ biến thông qua hội nghị, các địa phương cũng đã chủ động kết hợp hình thức này với hình thức phổ biến thông qua hệ thống truyền thanh cấp xã. Với hình thức này, cùng lúc các đại biểu về dự hội nghị được tuyên truyền, tư vấn pháp luật, người dân ở cơ sở không đến dự hội nghị cũng được tiếp thu những nội dung phổ biến và việc tư vấn, giải đáp thắc mắc của Báo cáo viên pháp luật. Đây cũng là hình thức phổ biến pháp luật trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhóm đối tượng là người đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác ngoài  hình thức PBGDPL truyền thống là tổ chức các hội nghị PBGDPL. Việc mở rộng đối tượng được tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng thường xuyên được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và chú trọng. Đặc biệt là cho các nhóm đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các hoạt động PBGDPL đã được đẩy mạnh triển khai. Nhất là đối với nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên trong các nhà trường, người lao động tại các doanh nghiệp, người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù.....Nổi bật như việc triển khai tại một số cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh đã tổ chức được 180 buổi PBGDPL cho học sinh, người lao động; Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức được 21 buổi PBGDPL trong nhà trường, 02 buổi PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Nam Hà, 3 buổi PBGDPL cho người khuyết tật, 01 buổi cho phụ nữ đặc thù....

Công tác PBGDPL đã được đẩy mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. Trong năm 2018, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 37 hội nghị “Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trợ giúp pháp lý và đối thoại/khảo sát về thực hiện thủ tục hành chính” (Hội nghị 3 trong 1) tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hội nghị 3 trong 1, đã giúp cán bộ, nhân dân được tiếp cận với các quy định pháp luật thông qua nhiều hình thức, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tại địa phương, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các Chỉ tiêu, tiêu chí Chuẩn tiếp cận pháp luật.

Với nhiều đổi mới trong công tác PBGDPL đã khắc phục được một phần những khó khăn, tồn tại khách quan trong thời gian qua. Qua đó, giúp cho cán bộ, nhân dân tiếp cận với các chính sách pháp luật ngày càng được đầy đủ, kịp thời và thu hút hơn. Góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của các tổ chức, cá nhân. Để từ đó, phát huy hiệu quả, vai trò theo dõi, giám sát của người dân đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ của mình.

 Để phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL trong thời gian tới cần: Bố trí nguồn kinh phí tương xứng cho triển khai các nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hơn nữa trình độ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; có cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ các chuyên gia pháp luật tham gia vào hoạt động PBGDPL; phát triển và nhân rộng các mô hình PBGDPL tại cơ sở./.​