Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Họ và tên: Đào Đình Tùng

Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp

Số điện thoại: 0912.444.869

Email: daodinhtung@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


Tin liên quan