Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 31/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 15/8/2019

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quy chế này quy định việc quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Theo đó, cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam là kênh thông tin chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trên mạng Internet nhằm tập hợp, truyền tải và trao đổi thông tin trên các lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền; là phương tiện để các cơ quan cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho người dân. Đồng thời Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam là địa chỉ tin cậy để nhân dân tìm kiếm thông tin dễ dàng, thuận tiện. 2. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và thông tin dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (các Sở, Ban, ngành) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; có chức năng là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan với các tổ chức, cá nhân. 3. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài; là kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của tỉnh Hà Nam với cả nước, khu vực và thế giới.  Chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam là địa chỉ để các tổ chức, cá nhân thực hiện giao tiếp, trao đổi và cung cấp thông tin với các cơ quan để được cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tìm hiểu cơ hội đầu tư và các thông tin hữu ích khác nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân được đối thoại với các cơ quan.

Quyết định cũng quy định những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam bao gồm:

- Lợi dụng các hình thức giao dịch trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam để xâm hại lợi ích Quốc gia, danh dự cá nhân, bản sắc văn hóa của dân tộc.

- Kích động bạo lực, tuyên truyền phản cách mạng, gây rối, chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, nội bộ, mất trật tự an toàn xã hội; xâm hại an ninh mạng.

- Cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; các thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của người khác.

- Đưa nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với quy định của pháp luật.

- Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.​


Tin liên quan