Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử l...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 09/9/2019

* Ngày có hiệu lực: 20/9/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

Quy định này quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung và các khu chức năng đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, các khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn và khu chức năng đặc thù khi được quy hoạch và đầu tư xây dựng mới phải là hệ thống thoát nước riêng. Đối với các khu vực hiện hữu đã có hệ thống thoát nước thải và nước mưa thu gom cùng một hệ thống; khi cải tạo, nâng cấp hệ thống cần ưu tiên thực hiện tách hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng. Trong trường hợp khó khăn có thể thực hiện thành hệ thống thoát nước nửa riêng. 

Hệ thống thoát nước phải được thiết kế và xây dựng đồng bộ, được duy tu, bảo dưỡng. Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 

Các dự án đầu tư xây dựng (giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện, thông tin liên lạc và các dự án về hạ tầng kỹ thuật khác) phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành và phải được xây dựng đồng bộ với hệ thống thoát nước. Trường hợp khớp nối với hệ thống thoát nước đã có trong khu vực phải có ý kiến thỏa thuận của Chủ sở hữu hệ thống thoát nước trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Hộ thoát nước có trách nhiệm đầu tư tuyến cống thu gom vào hộp đấu nối để vận chuyển nước thải từ các điểm xả trong khuôn viên của hộ thoát nước đến hộp đấu nối. Các hộ thoát nước lân cận có thể đấu nối cùng vào một hộp đấu nối nếu đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và được đơn vị thoát nước chấp thuận; Việc thi công tuyến cống thu gom vào hộp đấu nối do hộ thoát nước tự thực hiện bằng kinh phí của mình.

Quy định cũng quy định về đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, quản lý vận hành hệ thống thoát nước và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không. 

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng​.


Tin liên quan