Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam.

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam.

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 03/4/2019.

* Ngày có hiệu lực: 20/4/2019.

* Nội dung chính

Theo Quyết định , phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm 17 tuyến sau: ĐT.491, ĐT.492, ĐT.493, ĐT.493B, ĐT.494, ĐT.494B, ĐT.494C, ĐT.495, ĐT.495B, ĐT.495C, ĐT.496, ĐT.496B, ĐT.498, ĐT.498B, ĐT.498C, ĐT.499, ĐT.499B với tổng chiều dài 245,5Km.

Cụ thể như sau:

 

STT

Đường tỉnh cũ đư​ợc phân loại, đặt số hiệu tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam

Phân loại, đặt shiệu thay thế nội dung phân loại, đặt shiệu tại Quyết định số 40/2016/QD-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam

Ghi chú

Số hiệu đường

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Số hiệu đường

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

 

1

ĐT.491

19,8

Giao đường Trần Hưng Đạo (TP. Phủ Lý)

Đê Sông Hồng

ĐT.491

17,8

Cầu vượt Liêm Tuyền (Km2-ĐT.492 cũ)

Đê Sông Hồng

 

2

ĐT.492

15,5

Giao QL.38B (xã Chính Lý)

Giao ĐT.491 tại Km12+500 (TT Vĩnh Trụ)

ĐT.492

15,5

Giao QL38B (xã Chính Lý)

Giao ĐT.491 tại Km12+500 (Thị trấn Vĩnh Trụ)

 

3

ĐT.493

10,0

Giao QL.37B tại Km128+500 (cầu Câu Tử)

Giao QL.1A tại Km229+600 (TP Phủ Lý).

ĐT.493

9,13

Giao QL.37B tại Km128+500 (cầu Câu T)

Giao đường Lê Công Thanh Thành phố Phủ Lý

Điều chỉnh giảm 0,866Km (Km9+130-Km10) thành đường đô thị theo đề nghị của TP Phủ Lý

4

ĐT.493B

6,6

Giao QL.37B tại Km131+650 (xã Đọi Sơn)

Giao QL1A tại Km225+250 (xã Tiên Tân)

ĐT.493B

6,6

Giao QL.37B tại Km131+650 (Chợ Đọi Sơn)

Giao QL.1 tại Km225+250 (xã Tiên Tân)

Điều chỉnh thông tin điểm đầu tuyến

5

ĐT.494

5,0

Giao QL.21 (cầu Đồng Sơn)

Ngã ba Thanh Sơn

ĐT.494

5,0

Giao QL.21 (cầu Đồng Sơn)

Ngã ba Thanh Sơn

 

6

ĐT.494B

10,0

Giao QL21B tại Km50+900 (đường Nam Cao-TT Quế)

Giao QL.21 tại Km 113+050

ĐT.494B

10,0

Giao QL.21B tại Km50+900 (đường Nam Cao - TT Quế)

Giao QL.21 tại Km 113+050

 

7

ĐT.494C

6,8

Ngã ba Đọ Xá (TP Phủ Lý)

Xã Thanh Thủy, Thanh Liêm (nhà máy rác Ba An).

ĐT.494C

6,8

Ngã tư Đọ Xá (TP Phủ Lý)- Cổng KCN Châu Sơn

Xã Thanh Thủy, Thanh Liêm (nhà máy rác Ba An).

Điều chỉnh thông tin điểm đầu tuyến

8

ĐT.495

18,3

Giao QL1A tại Km234+110 (dốc Đọ)

Giao QL.1A tại Km245+50 (Phố Cà)

ĐT.495

18,3

Giao QL.1 tại Km234+110 (dốc Đọ)

Giao QL.1 tại Km245+50 (Phố Cà)

 

9

ĐT.495B

52,3

Xã Thanh Thủy (giao đường Ba Sao - Bái Đính)

Xã Chân Lý (giao đường nối 2 cao tốc)

ĐT.495B

52,3

Bãi chế biến vị trí số 1 của Công ty CPXM Thành Thắng Group tại Thung Dược

Xã Chân Lý (giao đường nối 2 cao tốc)

 

10

ĐT.495C

15,0

Giao QL.21 tại Km 115+500 (TT Kiện Khê)

Xã Thanh Thủy, Thanh Liêm (Giáp Ninh Bình).

ĐT.495C

15,0

Giao QL.21 tại Km 115+500 (TT Kiện Khê) hay Km236+725 tuyến QL.1 đoạn tránh TP Phủ Lý

Kẽm Trống, Xã Thanh Hi, Thanh Liêm (Giáp Ninh Bình)

Điều chỉnh thông tin điểm đầu, điểm cuối tuyến

11

ĐT.496

20,7

Giao QL.37B tại Km125+950 (Dốc Mỹ)

Cống Đá (Mỹ Hà, Nam Định)

ĐT.496

20,7

Giao QL.37B tại Km125+950 (Dốc Mỹ)

Cống Đá (Mỹ Hà, Nam Định)

 

12

ĐT.496B

8,8

Giao QL38B (xã Nhân Chính)

Giao QL.21 tại Km135+500 (cầu Họ)

ĐT.496B

8,8

Giao QL38B (xã Nhân Chính)

Giao QL.21 tại Km135+500 (cầu Họ)

 

13

ĐT.498

10,5

Giao QL.21 tại Km 104+700 (xã Khả Phong)

Giao QL38 tại Km87+300 (xã Nhật Tựu)

ĐT.498

10,5

Giao QL.21 tại Km 104+700 (xã Khả Phong)

Giao QL38 tại Km87+300 (xã Nhật Tựu)

 

14

ĐT.498B

8,3

Giao QL21B tại Km52+500 (Trạm bơm TT Quế)

Giao QL38 tại Km86+800 (xã Nhật Tựu)

ĐT.498B

8,3

Giao QL.21B tại Km52+500 (Trạm bơm TT Quế)

Giao ĐT.498C

Điều chnh thông tin điểm cuối tuyến

15

 

 

 

 

ĐT.498C

12,5

Giao QL.1 tại Km219+400 (cửa ga Đồng Văn)

Giao QL.21B

Được chuyển thành đường tỉnh từ QL.38 cũ

16

ĐT.499

20,3

Nút giao Liêm Tuyền

Đê Sông Hồng

 

20,3

Nút giao Liêm Tuyền

Đê Sông Hồng

 

17

ĐT.499B

8,0

Giao QL21 tại Km125+700 (phố Động)

Giao QL1A tại Km239+250 (dốc Bói)

ĐT.499B

8,0

Giao QL.21 tại Km126+250 (phố Động)

Giao QL.1 tại Km239+250 (dốc Bói)

 

Tổng

235,9

 

 

 

245,5

 

 

 

 

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông Vận tải./.


Tin liên quan