Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/04/2018 của UBND tỉnh

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 08/4/2019.

* Ngày có hiệu lực: 20/4/2019.

* Văn bản được bổ sung: Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/04/2018 của UBND tỉnh

* Nội dung chính

Quyết định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá vào Phụ lục II tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau: “r. Giá dịch vụ xe điện bốn bánh vận chuyển khách”

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính./.​


Tin liên quan