Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp?
Tôi mua 2 máy đào từ một cá nhân và một doanh nghiệp từ năm 2017 (khi mua chỉ có giấy thỏa thuận mua bán viết tay, không có hóa đơn đỏ, chỉ có chứng chỉ kiểm tra chất lượng và tôi đã thanh toán bằng tiền mặt).Trong thời gian kinh doanh, tôi đã nghiên cứu và muốn phát triển nghề của mình. Tôi đã thành lập Công ty TNHH Một thành viên vào tháng 7 năm 2018.
Vậy tôi xin hỏi tài sản 2 máy đào có được đưa vào tài sản của Công ty không và được định giá như thế nào?

Trả lời:  

Căn cứ theo Điều 35 - Khoản 1 - Luật Doanh Nghiệp năm 2014, tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Như vậy, tài sản 2 máy đào có được đưa vào tài sản của Công ty.

Căn cứ Điều 37 - Luật Doanh Nghiệp năm 2014 về định giá tài sản góp vốn

“1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam....

...

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận."​