Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số: 370/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Hà Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ cá nhân có tài sản: Ông Phan Văn Ngữ; Địa chỉ: Tổ 4, P. Cự Khối, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 540m²; địa chỉ thửa đất: Xóm 5, thôn Thụy Sơn, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng; chia thành 04 lô đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất lô số 01: Diện tích 135m²; GCN QSDĐ số CN 557461 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/07/2018 mang tên hộ ông Phan Văn Ngữ và bà Trương Thị Huệ;

Quyền sử dụng đất lô số 02: Diện tích 135m²; GCN QSDĐ số CM 353041 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 12/01/2018 mang tên bà Trương Thị Huệ;

Quyền sử dụng đất lô số 03: Diện tích 135m²; GCN QSDĐ số BD 448722 do UBND huyện Kim Bảng cấp ngày 18/01/2012 mang tên ông Phan Văn Ngữ;

Quyền sử dụng đất lô số 04: Diện tích 135m²; GCN QSDĐ số BD 448293 do UBND huyện Kim Bảng cấp ngày 18/11/2011 mang tên ông Phan Văn Ngữ;

+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Kim Bảng, tài sản có đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý đồng thời chủ tài sản cam kết tài sản được đấu giá không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền được bán tài sản, đủ điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm của tài sản: 6.500.000 đồng/m² (Bằng chữ: sáu triệu, năm trăm nghìn đồng/m²)

Người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; chịu phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán tài sản và các chi phí liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 04/10/2019 đến hết 11h00’ ngày 4/11/2019,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 24/10/2019 đến hết 16h30' ngày 25/10/2019. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 (Một trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 07h30’ ngày 4/11/2019 đến 16h30’ngày 6/11/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h30 ngày 6/11/2019 tại điểm thu được tổ chức tại tầng 1 Sở Tư pháp.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 7/11/2019 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.         

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; UBND xã Tân Sơn và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.​

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành