Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PH​ÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 512/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân


Do số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tăng đột biến, vượt sức chứa của địa điểm đấu giá tại hội trường phòng Tài chính kế hoạch huyện Lý Nhân theo dự kiến tại thông báo đấu giá số 428/TB-TTĐG ngày 05/11/2019 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo về  việc thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân như sau:

- Địa điểm đấu giá mới: Hội trường UBND xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân,  tỉnh Hà Nam; địa chỉ: xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam,

- Thời gian: 07h30’ ngày 06/12/2019 (thứ sáu).

- Lưu ý khách hàng khi đến phiên đấu giá mang theo:

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;

+ Biên lai thu tiền đặt trước; chứng từ nộp tiền ngân hàng;

+ Bút viết;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia tại phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân;​
- UBND thị trấn Vĩnh Trụ​​;
- UBND xã Đồng Lý;
- Niêm yết tại trụ sở UBND huyện, UBND thị trấn Vĩnh Trụ, TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành