Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Chiều, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Chiều, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 367/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Chiều, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Nhật Tân; địa chỉ: xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 80 điểm kinh doanh thuê có thời hạn bao gồm các ki ốt khép kín và điểm bán hàng có mái che tại chợ Chiều xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, cụ thể như sau:

A. Khu vực lô A:  Quyền sử dụng có thời hạn 05 ki ốt; thời gian thuê là 10 năm; ngành hàng kinh doanh: Hàng khô, tạp hóa, tạp phẩm:

- 5 lô ki ốt khép kín: Từ Ki ốt A3 dến Ki ốt A7: (Giá thuê tham khảo: 1.700.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 10 năm): 204.000.000 đồng.

B. Khu vực đình chợ kín; ngành hàng kinh doanh: Hàng khô, tạp hóa, tạp phẩm:

1, Các ô bán hàng giáp với các ki ốt có cửa, thời gian thuê là 5 năm gồm 9 ô:

- Ô số 17; từ ô số 22 đến ô số 26; và từ ô số 30 đến ô số 32: (Giá thuê tham khảo: 300.000 đồng/ ô/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 18.000.000 đồng.

2, Các ô bán hàng còn lại, thời gian thuê là 5 năm gồm 11 ô:

- Ô số 39, 46, 47 và từ ô số 49 đến ô số 56: (Giá thuê tham khảo: 200.000 đồng/ ô/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 12.000.000 đồng.

 C. Khu vực đình chợ (ô thoáng), thời gian thuê là 5 năm được chia thành 5 dãy, với 3 ngành hàng cụ thể như sau:

1, Nghành hàng bán thực phẩm tươi sống, thủy hải sản gồm 23 ô:

- Các ô bám 2 mặt lối đi gồm 11 ô: Ô số 8, 37, 38, 39, 47, 48, 49 và từ ô số 77 đến ô số 80: (Giá thuê tham khảo: 250.000 đồng/ ô/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 15.000.000 đồng.

- Các ô còn lại gồm 12 ô: Ô số 17, 19, 27, 28, 29, 57, 58, 59 và từ ô số 67 đến ô số 70: (Giá thuê tham khảo: 175.000 đồng/ ô/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 10.500.000 đồng.

2, Nghành hàng bán rau, củ, quả, hoa gồm 26 ô:

- Các ô bám 2 mặt lối đi gồm 13 ô: Từ ô số 4 đến ô số 6, ô số 33, 34, từ ô số 43 đến ô số 46 và từ ô số 73 đến ô số 76: (Giá thuê tham khảo: 250.000 đồng/ ô/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 15.000.000 đồng.

 - Các ô còn lại gồm 13 ô: Từ ô số 14 đến ô số 16, ô số 24 đến ô số 25, từ ô số 53 đến ô số 56 và từ ô số 63 đến ô số 66: (Giá thuê tham khảo: 175.000 đồng/ ô/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 10.500.000 đồng.

3, Ngành hàng bán thực phẩm chín gồm 06 ô:

- Các ô bám 2 mặt lối đi gồm 2 ô: Ô số 32, 42: (Giá thuê tham khảo: 250.000 đồng/ ô/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 15.000.000 đồng.

- Các ô còn lại gồm 4 ô: Ô số 12,  22, 52, 62: (Giá thuê tham khảo: 175.000 đồng/ ô/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 10.500.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Nhật Tân hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 4/10/2019 đến hết 11h00 ngày 28/10/2019.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều dãy, ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở dãy, ngành hàng nào thì được đấu giá ở đó.

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 02 điểm kinh doanh/ 01 ngành hàng và không quá 02 ngành hàng.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 22/10/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Nhật Tân để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 lô.(Năm mươi nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước:

+ Các lô ki ốt: 05 ki ốt: 20.000.000 đồng/ki ốt (Hai mươi triệu đồng);

+ Các ô bán hàng: 3.000.000đ/1ô (Ba triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h30’ ngày 28/10/2019  đến 16h30 ngày 30/10/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h30 ngày 30/10/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Nhật Tân.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 31/10/2019 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Nhật Tân,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Nhật Tân;
- Đài phát thanh xã Nhật Tân;
- N​iêm yết tại trụ sở xã Nhật Tân; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành