Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành kiểm sát nhân dân

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành kiểm sát nhân dân

* Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

* Ngày ban hành: 14/5/2019.

* Ngày có hiệu lực: 28/6/2019.

* Văn bản hết hiệu lực: Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân ban hành theo Quyết định số 307/QĐ-VKSTC ngày 03 tháng 7 năm 2008 và Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” ban hành theo Quyết định số 306/QĐ-VKSTC ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân, bao gồm: tổ chức phát động phong trào thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng sáng kiến các cấp; thẩm quyền quyết định khen thưởng; tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; cụm, khối thi đua và quỹ thi đua khen thưởng.

Những hành vi bị nghiêm cấm

Thông tư quy định 06 hành vi bị nghiêm cấm: Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi; Cản trở hoặc ép buộc cá nhân, tổ chức tham gia phong trào thi đua; Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật; Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng; Lợi dụng thi đua, khen thưởng để tố cáo, vu cáo không đúng sự thật.

Danh hiệu thi đua

Thông tư quy định danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm: Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở; Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Đối với danh hiệu thi đua đối với tập thể bao gồm 03 danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân; Cờ thi đua của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể các tiêu chuẩn để được xét tặng các danh hiệu.

Hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng

Theo Thông tư, có 05 loại hình khen thưởng gồm: Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; Khen thưởng theo đợt (theo chuyên đề); Khen thưởng đột xuất; Khen thưởng quá trình cống hiến; Khen thưởng đối. Có 03 hình thức khen thưởng gồm: Huân, Huy chương (Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huân chương Dũng cảm; Huân chương Hữu nghị; Huy chương Hữu nghị); Danh hiệu vinh dự nhà nước (Anh hùng Lao động; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú); Bằng khen, Giấy khen. Thông tư cũng quy định chi tiết tiêu chuẩn để khen thưởng.

Ngoài ra Thông tư còn quy định các nội dung như kỷ niệm chương; hội đồng thi đau khen thưởng và hội đồng sáng kiến các cấp; thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu; tuyên trình, hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu thi đua; quỹ khen thưởng…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: 06 thủ tục.

- Đề nghị xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp;

- Đề nghị xét tặng Cờ thi đua;

- Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước và danh hiệu “Anh hùng Lao động”;

- Đề nghị xét tặng “Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

- Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát”.

* Trách nhiệm triển khai thi hành: Viện kiểm sát nhân dân các cấp./.​


Tin liên quan