Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trìn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

* Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Ngày ban hành: 11/11/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2020.

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch, bao gồm: các điều kiện về chương trình, tài liệu bồi dưỡng; giảng viên; cơ sở vật chất, cơ sở thực hành; kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Theo thông tư, 70% chương trình bồi dưỡng viên chức phải do giảng viên cơ hữu giảng dạy

Cụ thể, giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ bao gồm: Giảng viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu; Giảng viên kiêm nhiệm, được mời thỉnh. Người được mời, thỉnh giảng phải có trình độ chuyên môn, quản lý, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưỡng. Tổ chức giảng được giao thực hiện chương trình bổi dưỡng phải bảo đảm ít nhất 70% chương trình bồi dưỡng do giảng viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu tham gia giảng dạy.

Cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng điều kiện sau: Có tối thiểu 03 kinh nghiệm trong tổ chức bồi dưỡng viên chức hoặc được tổ chức đào tạo trình độ trung cấp trở lên về các ngành, chuyên ngành liên quan đến chương trình bồi dưỡng. Ngoài ra, cơ sở cũng cần đáp ứng các điều kiện khác về vật chất, hạ tầng: Có đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị cần thiết; Có Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về chương trình đòa tạo; Đủ nguồn thông tin tư liệu như sách, giáo trình…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh./.​


Tin liên quan