Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 45/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động c...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 45/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải.

* Ngày ban hành: 11/11/2019.

* Ngày có hiệu lực: 10/05/2020.

* Văn bản bị bãi bỏ:

- Thông tư 40/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện; 

- khoản 1 Điều 1 của Thông tư 82/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.

* Nội dung chính:

Thông tư này ban hành kèm theo là 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện - QCVN 75:2019/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện - QCVN 76:2019/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện - QCVN 90:2019/BGTVT.

Theo đó, Thông tư ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện (Mã số: QCVN 75:2019/BGTVT);  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện; (Mã số: QCVN 76:2019/BGTVT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện. (Mã số:QCVN 90:2019/BGTVT).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2020 và bãi bỏ Thông tư 40/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho xe đạp điện; khoản 1 Điều 1 của Thông tư 82/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.

Thông tư cũng nêu rõ đối tượng áp dụng các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu động cơ điện; các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe đạp điện và các cơ quan, tổ chức liên quan đến quản lý, thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đồng thời quy định rõ nhiều vấn đề về kỹ thuật cũng như quản lý.

Đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện; (Mã số: QCVN 76:2019/BGTVT) nêu rõ Ắc quy phải được chế tạo đúng theo tài liệu kỹ thuật của cơ sở sản xuất; Điện cực dương của ắc quy phải được ký hiệu bằng dấu cộng (+), điện cực âm phải được ký hiệu bằng dấu trừ (-). Các ký hiệu này phải rõ ràng, khó tẩy xóa; Vỏ của ắc quy không được biến dạng hoặc có vết nứt, các bộ phận phải  được lắp đặt chắc chắn; Ký hiệu trên ắc quy phải thể hiện những thông số: Điện áp danh định, dung lượng danh định, các ký hiệu này phải rõ ràng, khó tẩy xóa.

Đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện (Mã số:QCVN 90:2019/BGTVT), Thông tư quy định rõ động cơ điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Không quy định trực tiếp./.​


Tin liên quan