Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 78/2019/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 78/2019/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 12/11/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2020.

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo;

* Nội dung chính:

 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

Theo đó, Gạo nhập kho dự trữ quốc gia phải là gạo mới. Tùy thuộc vào tình hình sản xuất, thời vụ từng năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định mua loại gạo (hạt dài hay hạt ngắn), tỷ lệ tấm, vùng miền sản xuất, thời vụ nhập kho phù hợp.

Thông tư cũng quy định về yêu cầu cảm quan. Cụ thể, màu sắc là: Màu trắng, đặc trưng cho từng giống, từng loại gạo và không bị biến màu. Mùi, vị: Có mùi thơm đặc trưng của từng giống, từng loại gạo; không có mùi, vị lạ.

Gạo không có tạp chất lạ, sạch cám, bề mặt hạt gạo bóng. Gạo nhập kho không bị nấm mốc, không có côn trùng sống và sinh vật hại nhìn thấy bằng mắt thường.

Giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng cho phép như sau: Hàm lượng cadimi mức tối đa là 0,4 mg/kg, hàm lượng asen, mức tối đa là 1,0 mg/kg, hàm lượng chì mức tối đa là 0,2 mg/kg.

Gạo dự trữ quốc gia được đóng tịnh 50 kg/bao. Bao chứa gạo được dệt từ loại sợi Polypropylen (PP) màu trắng, đầu bao được may bằng hai đường chỉ trắng. Bao chứa gạo phải mới, bền chắc, khô sạch không mốc, không nhiễm sâu, mọt, hóa chất, không có mùi lạ; khối lượng một vỏ bao (120 ± 10) g…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 205/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.

Đối với số lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia trước ngày Thông tư này có hiệu lực hiện đang lưu kho bảo quản thì tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 205/2011/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.

Đối với nhà kho bảo quản gạo dự trữ phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Kho kín, có mái che, bảo đảm ngăn được tác động trực tiếp của các yếu tố thời tiết; Tường, nền khi không bị thấm, ẩm ướt, đọng sương trong mùa mưa, mặt nền kho phẳng, nhẵn, chịu trọng tải tối thiểu 3 tấn/m2; Nhiệt độ kho tối đa là 35 độ C đối với kho A1 mái tôn và kho K, không lớn hơn 32 độ C đối với kho cuốn, kho A1 cải tiến, kho L; Độ ẩm tương đối trong kho tối đa là 80%...

Mỗi lô gạo sau khi kết thúc việc nhập kho, chuẩn bị đưa vào bảo quản đều phải lập biên bản nhập đầy kho theo quy định. Biên bản kết thúc nhập kho được lập thành 04 bản, có đầy đủ chữ ký của thủ kho bảo quản, kỹ thuật viên bản quản, kế toán đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc, lãnh đạo đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc. Trong đó, 01 bản gửi đơn vị dự trữ quốc gia và 03 bản để tại đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Không quy định trực tiếp./.​


Tin liên quan