Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải

* Ngày ban hành: 20/5/2019

* Ngày có hiệu lực: 05/7/2019

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe: cơ giới.

* Nội dung chính:

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (không áp dụng đối với các Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định xe cơ giới thuộc quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh).

Điểm mới đáng chú ý quy định tại Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT: Loại bỏ một số nội dung trong việc kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gồm:

- Nhà văn phòng, bãi đỗ xe, đường nội bộ;

- Thiết bị thông tin lưu trữ và truyền số liệu, trang thiết bị khác;

- Các bảng biểu, thông báo theo quy định, camera chụp ảnh phương tiện vào kiểm định; camera IP giám sát và lưu trữ hình ảnh; hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký kiểm định; địa chỉ IP tỉnh.

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT quy định: Biên bản kiểm tra, đánh giá việc duy trì các điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bộ lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời hạn lưu trữ tối thiểu 05 năm (quy định hiện hành là 3 năm).

Ngoài ra, Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT còn quy định:

Trên một dây chuyền kiểm định, đơn vị kiểm định phải phân công tối thiểu 03 kiểm định viên thực hiện kiểm tra trực tiếp xe cơ giới. Đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực theo đúng quy định của pháp luật trong suốt quá trình hoạt động.

Người thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới phải được tập huấn lý thuyết nghiệp vụ và thực hành kiểm định xe cơ giới trong ít nhất là 12 tháng. Người hướng dẫn thực tập phải là đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao hoặc đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm từ 36 tháng trở lên và phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá tình trạng kỹ thuật xe cơ giới vào kiểm định.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành.​


Tin liên quan