Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công ...

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh

Nhằm triển khai kịp thời 07 Luật, 10 Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và đảm bảo việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có trọng tâm, trọng điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 2177/KH-UBND về Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch đã đưa ra các nội dung triển khai và phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua. Đồng thời, cũng xác định công tác PBGDPL trong thời gian tới cần tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng. Theo đó, trong quá trình tổ chức PBGDPL, căn cứ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn việc thực hiện pháp luật, các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp các vấn đề này.

Tập trung vào một số nội dung, các vấn đề như: tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, giết người, tín dụng đen, băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…Đồng thời, thực hiện khẩn trương kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi…

Thông qua việc triển khai Kế hoạch, sẽ góp phần giúp cán bộ, nhân dân nắm bắt kịp thời nội dung của 07 Luật, 10 Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân./.​