Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc tăng cường bảo đảm ATTT trước sự kiện APEC 2017

Văn bản hướng dẫn  
Đôn đốc tăng cường bảo đảm ATTT trước sự kiện APEC 2017
Ngày 06/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 272/BTTTT-CATTTT về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm ATTT trước sự kiện APEC 2017.

Việt Nam là nước chủ nhà Năm APEC 2017, chủ trì tổ chức các cuộc họp quan trọng tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, đặc biệt là Tuần lễ Hội nghị cấp cao diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại Đà Nẵng. Trong bối cảnh môi trường mạng đã trở thành một môi trường chiến lược quan trọng như hiện nay, các cuộc tấn công mạng được hậu thuẫn bởi các quốc gia nhằm thu thập thông tin về chính sách, ngoại giao, kinh tế, thương mại… để tạo thế cạnh tranh khi đàm phán cũng như đưa ra sách lược đối phó phù hợp ngày càng phổ biến.

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận dấu hiệu hoạt động trở lại của các nhóm đối tượng đã từng thực hiện một số cuộc tấn công mạng vào Việt Nam trước đây, thông qua việc thay đổi, chuyển sang sử dụng hạ tầng mới, thêm mới nhiều hệ thống máy chủ điều khiển tấn công mạng từ xa (C&C servers). Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cảnh báo và hướng dẫn, hỗ trợ xử lý cho một số cơ quan, tổ chức.

Xem chi tiết tại đây.