Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi nhánh Viettel Hà Nam tối ưu vùng phủ sóng

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Chi nhánh Viettel Hà Nam tối ưu vùng phủ sóng
Để tạo điều kiện cho Chi nhánh Viettel Hà Nam điều chỉnh tối ưu vùng phủ sóng, giảm thiểu vùng lõm, ngày 19/8/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã có Công văn số 409/STTTT-BCVT chấp thuận cho Chi nhánh Viettel Hà Nam di chuyển 06 vị trí xây dựng trạm BTS trên địa bàn các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân, Kim Bảng và thành phố Phủ Lý (thông tin cụ thể kèm theo Công văn số 409/STTTT-BCVT ngày 19/8/2014). Sở yêu cầu Chi nhánh Viettel Hà Nam chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về xây dựng công trình; trong quá trình xây dựng phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và các công trình xung quanh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh Viettel Hà Nam triển khai xây dựng kịp tiến độ rất cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND các huyện, thành phố và chính quyền địa phương trong việc cấp giấy phép xây dựng, tuyên truyền tới người dân hiểu về sóng điện từ của trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Việc tối ưu lại hệ thống trạm BTS của Chi nhánh Viettel Hà Nam sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp, đáp ứng được tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc và dịch vụ 3G của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam./.

Trần Quang Thắng