Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017
Từ ngày 20/10/2016 đến ngày 20/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 07 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất, 02 cuộc kiểm tra theo kế hoạch.

            Sở tổ chức 01 cuộc thanh tra về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm đối với 08 đơn vị, trong đó lĩnh vực in 06 đơn vị, lĩnh vực phát hành 02 đơn vị; lập biên bản nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ rõ những việc làm chưa đúng, gia hạn thời gian yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 02 đơn vị tổng số tiền là 20.000.000 đồng.

Về thuê bao di động trả trước, sở tổ chức 02 cuộc thanh tra đối với 05 doanh nghiệp viễn thông. Kết quả các đơn vị đã triển khai, đã ký hợp đồng ủy quyền với chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao (ĐKTTTB), hướng dẫn, phổ biến đến nhân viên, chủ điểm ĐKTTTB các quy định, quy trình ĐKTTTB di động trả trước; đã thực hiện khuyến mại, giá cước, thu hồi SIM và tiếp nhận đăng ký lại thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định, cập nhật, quản lý dữ liệu trên hệ thống, hồ sơ lưu giữ thông tin thuê bao theo quy định. Các điểm ĐKTTTB được thanh tra đều đáp ứng đủ điều kiện về diện tích, có trang bị máy tính, niêm yết quy trình ĐKTTTB, được hướng dẫn quy trình, thủ tục ĐKTTTB. Các SIM được bày bán tại điểm giao dịch, điểm ủy quyền đều chưa kích hoạt. Tuy nhiên còn tồn tại: Chủ điểm ĐKTTTB còn chấp nhận cung cấp dịch vụ cho thuê bao trong trường hợp chủ thuê bao sử dụng CMND quá hạn; cập nhật thông tin thuê bao còn sai tên, sai số CMND, bản sao CMND còn mờ; một số thuê bao khách hàng đang sử dụng nhưng được ĐKTTTB của người khác, tại một số điểm ủy quyền biển hiệu cũ đã rách hỏng. Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp Vietnamobile lưu thiếu thông tin (file CMND lưu 01 mặt bản sao); Đoàn thanh tra đã nghiêm khắc nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ điểm ĐKTTTB chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại.

Sở tổ chức 01 cuộc thanh tra đột xuất các hộ kinh doanh Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với 12 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Duy Tiên; xử phạt vi phạm hành chính, hình phạt chính là phạt tiền đối với 07 hộ kinh doanh với số tiền 27.000.000 đồng và hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đối với 06 hộ kinh doanh về hành vi không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có hợp đồng đại lý Internet.

Sở tổ chức 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với 55 đại lý trên địa bàn toàn tỉnh. Xử phạt vi phạm hành chính, hình phạt chính là phạt tiền đối với 13 đại lý với số tiền 28.500.000 đồng về hành vi không có hợp đồng đại lý Internet, hoạt động ngoài khoảng thời gian quy định, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, không đảm bảo về khoảng cách tới trường học, thiếu thông tin trên biển hiệu... đồng thời phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đối với 05 đại lý.

Sở tổ chức 01 cuộc kiểm tra các đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện 06 đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện. Kết quả phần lớn các đơn vị đều thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số vô tuyến điện, còn 01 đơn vị cài đặt 02 tần số cho thiết bị bộ đàm cầm tay không đúng tần số đã được cấp phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu đơn vị khi sử dụng bộ đàm phải cài đặt tần số đúng với tần số đã được cấp phép.

Sở tổ chức 01 cuộc kiểm tra hoạt động bưu chính theo kế hoạch trên địa bàn đối với 05 đơn vị. Nhìn chung các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đã chấp hành, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong hoạt động bưu chính, chuyển phát. Tuy nhiên có doanh nghiệp còn chưa thường xuyên tự kiểm tra, kiểm soát các phiếu gửi nên vẫn còn một số phiếu gửi ghi thiếu chi tiết về giá cước, không ghi đầy đủ nội dung thông tin về họ tên, địa chỉ, chữ ký người gửi, thời gian phát bưu gửi, dấu ngày... trong đó có 01 đơn vị mới chuyển chủ sở hữu có thay đổi về tổ chức hoạt động, điều lệ công ty nên văn phòng đại diện tại Hà Nam chưa kịp thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam các nội dung thay đổi liên quan đến văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Không niêm yết công khai danh mục vật phẩm hàng hoá cấm gửi và gửi có điều kiện, bảng công bố chất lượng dịch vụ, bảng giá cước dịch vụ, quy trình giải quyết khiếu nại và các thông tin liên quan về dịch vụ chuyển phát. Không sử dụng dấu ngày trong hợp đồng cung ứng dịch vụ.  Không thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ.

Trong thời gian này, tổng số vi phạm hành chính là 22 đối tượng (20 cá nhân, 02 tổ chức); 22 quyết định xử phạt hành chính; 75.500.000 đồng số tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chủ động, bám sát thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định, thủ tục hành chính đã công khai tại công sở. Quán triệt chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lấy phòng ngừa là biện pháp chủ đạo. Tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ thanh tra.../.