Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hà Nam

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hà Nam
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2014 và các năm tiếp theo, ngày 07 tháng 5 năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số  205/STTTT-BCXB về việc nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hà Nam: Trao đổi với các doanh nghiệp thành viên, tổng hợp những yêu cầu thông tin hữu ích cần được cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền để các doanh nghiệp chủ động tham gia Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giúp các doanh nghiệp kịp thời nhận được thông tin phản hồi từ các cơ quan nhà nước;  làm việc trực tiếp với Sở Thông tin và Truyền thông bàn bạc, thảo luận các giải pháp để cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam phục vụ các doanh nghiệp./.