Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cấp phần mềm tổng hợp báo cáo nhanh

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Nâng cấp phần mềm tổng hợp báo cáo nhanh
I. TÊN SÁNG KIẾN
Nâng cấp phần mềm tổng hợp báo cáo nhanh
Giải pháp: Sử dụng mạng máy tính sẵn có của cơ quan để tổng hợp báo cáo được nhanh chóng, chính xác.
Hiệu quả:Mọi người có thể tra cứu, lấy số liệu so sánh để làm báo cáo. Việc cập nhật số liệu cho báo cáo có thể ở tại cơ quan, hoặc ở bất kỳ nơi nào mà chỉ cần có mạng Internet.
II. TÁC GIẢ/ĐỒNG TÁC GIẢ
* Tác giả: Cao Xuân Quảng, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả.
* Phối hợp thực hiện:
Trần Toàn, Phó Trưởng Phòng Bưu chính, Viễn thông: Nhập số liệu từ các doanh nghiệp gửi báo cáo.
Nguyễn Thị Thương Huyền, chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin: Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống.
Nguyễn Trung Hiếu, viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Thiết kế (design), cài đặt phần mềm.
III. MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Giải pháp cũ thường làm
a) Mô tả giải pháp:
Thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, nhóm sáng kiến xây dựng phần mềm: “Báo cáo nhanh (do đồng chí Đinh Văn Đại chủ trì, đạt giải 3 của cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Nam năm 2007). Phần mềm cho phép các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thông qua việc cập nhật trực tiếp số liệu vào phần mềm báo cáo trên môi trường Internet.
Sau khi Thông tư 24/2009/TT-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lại về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở thì hệ thống báo cáo nhanh không hoạt động được (do các mẫu biểu báo cáo thay đổi). Do đó, việc tổng hợp kết quả báo cáo từ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông mới chỉ được thực hiện dưới dạng Excel hoặc Word.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp bưu chính, viễn thông gửi báo cáo. Công việc báo cáo này được thực hiện liên tục theo từng tháng, từng quý và hàng năm; việc thường làm là nhập lại số liệu từ báo cáo của các doanh nghiệp gửi đến sau đó đưa vào bản tổng hợp Excel để tính toán. Mặt khác, các chỉ tiêu trong báo cáo thì lại quá nhiều. Cách làm này mang tính thủ công, mất nhiều thời gian, gây bất tiện trong việc quản lý.
b) Nhược điểm của giải pháp cũ:
- Phải nhập lại số liệu từ các báo cáo của từng doanh nghiệp gửi đến, có thể việc làm này dẫn đến nhầm lẫn;
- Mất quá nhiều thời gian cho mỗi lần tổng hợp;
- Tính chính xác không cao;
- Không có tính so sánh số liệu trong từng tháng, từng quý và từng năm.
2. Giải pháp mới cải tiến
a) Mô tả giải pháp:
Để khai thác và vận dụng được tối đa phần mềm nói trên, nhóm sáng kiến năm 2012 chỉnh sửa và bổ sung thêm các tiêu chí vào báo cáo cho phù hợp với quy định mới hiện nay, cách làm như sau:
Xây dựng và nâng cấp chương trình phần mềm tổng hợp báo cáo chạy trên mạng máy tính có sẵn của cơ quan để tổng hợp báo cáo được nhanh chóng, chính xác.
* Quy trình các bước tiến hành:
- Bước 01: Kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào từ Excel hoặc Word
- Bước 02: Chuyển đổi và cập nhật vào cơ sở dữ liệu
- Bước 03: Phân tích số liệu
- Bước 04: Tổng hợp, in báo cáo.
b) Tính mới của giải pháp:
Phần mềm cho phép convert (dữ liệu đầu vào từ Excel hoặc Word) chuyển thành định dạng database. Sau khi chuyển đổi và cập nhật vào cơ sở dữ liệu phần mềm sẽ tự động xử lý, tổng hợp và phân tích chuyển thành báo cáo tổng hợp theo các tiêu chí báo cáo được xây dựng mới hiện nay
Phần mềm được cài đặt trên máy chủ để mọi người có thể tra cứu, lấy số liệu so sánh để làm báo cáo.
Việc cập nhật số liệu cho báo cáo có thể ở tại cơ quan, hoặc ở bất kỳ nơi nào mà chỉ cần có mạng Internet.
Đây là cách cải tiến mới cho công việc tổng hợp báo cáo trở nên đơn giản, nhanh chóng và chính xác; kết quả so sánh có được ngay trong từng tháng, từng quý và từng năm.Do đó, việc nâng cấp phần mềm báo cáo nhanh rất cần thiết và hữu ích.
IV. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA GIẢI PHÁP
Sáng kiến này có thể áp dụng để tổng hợp báo cáo tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ quan, đơn vị khác.
V. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN CÓ THỂ THU ĐƯỢC KHI ÁP DỤNG
- Tạo ra cách làm việc khoa học;
- Tiết kiệm tối đa thời gian;
- Cập nhật kịp thời, nhanh chóng, chính xác cao./.