Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
26/09/2021
Thực hiện Công văn số 2434/UBND-NC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý di biến động dân cư và các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
07/11/2019
Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin về việc khai thác lỗ hổng (CVE-2019-13720) trong trình duyệt Google Chrome: Lỗ hổng có ảnh hưởng hầu hết đến các hệ điều hành (Microsoft Windows, Apple macOS và Linux) sử dụng trình duyệt Chrome trước phiên bản 78.0.3904.87, ngày 07/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 799/STTTT-BCVTCNTT về việc cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome.
23/10/2019
Hiện nay, tình hình cháy, nổ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường đã làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên lượng tin, bài tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn ít, hình thức tuyên truyền chưa phong phú.
25/09/2019
Thực hiện Công văn số 2662/UBND-NC ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về việc rà soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 620/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sau cai nghiện ma túy; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.
10/07/2019
6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông; tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
03/11/2017
Sau khi các văn bản: Nghị quyết số 46/NQ/BCSĐ ngày 03/4/2017 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ được ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung trong các nghị quyết, chị thị trên.
21/09/2016
Thực hiện Chương trình công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-STTTT ngày 03/8/2016 về việc kiểm tra hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thời gian kiểm tra từ ngày 08/8/2016 đến ngày 30/8/2016.
24/06/2016
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 72/TB-STTTT về kết luận của giám đốc sở, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ngành tại hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2015, triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2016.
22/07/2015
Ngày 17/7/2015, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 432/QĐ-STTTT về kiểm tra hoạt động bưu chính đối với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
18/06/2015
Ngày 15 tháng 6 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 340/TB-STTTT về kết luận của giám đốc sở, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ngành tại hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2014, triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2015.
13/05/2015
Để đảm bảo phục vụ tốt thông tin liên lạc, chuyển phát hồ sơ, tài liệu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi tuyển sinh năm 2015, ngày 12/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Công văn số 255/STTTT-BCVT yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:
05/05/2015
Để chủ động đối phó kịp thời khi lụt, bão xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước trong công tác phòng, chống lụt, bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), ngày 25 tháng 4 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Công văn số 225/STTTT-BCVT chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác PCLB và TKCN năm 2014, trên cơ sở đó xây dựng, triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB và TKCN năm 2015; tổ chức kiện toàn ban chỉ huy PCLB và TKCN năm 2015 của đơn vị mình.
08/10/2014
Thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam: 1621/KH-UBND ngày 18/9/2014; 1683/KH-UBND ngày 26/9/2014; 1695/KH-UBND ngày 26/9/2014; 1716/KH-UBND ngày 29/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 506/STTTT-BCXB ngày 06/10/2014 đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
123
Previous Page 1-15 Next Page