Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Số liệu - Báo cáo  
25/09/2017
Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Nhìn chung hạ tầng cơ sở vật chất về thông tin truyền thông từ tỉnh đến cơ sở khá ổn định. Tuy nhiên, Hà Nam là một tỉnh có nguồn thu thấp hơn chi vì vậy tỷ lệ ngân sách đầu tư cho thông tin truyền thông còn hạn chế. Kinh phí chi thường xuyên tại các cơ quan thấp nên không có nguồn tiết kiệm để phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp hạ tầng.
29/08/2016
Trong thời gian này, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 06 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 04 cuộc theo kế hoạch, 01 cuộc đột xuất, 01 cuộc diện rộng theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với 103 tổ chức, cá nhân.
26/08/2016
Đến hết tháng 8 năm 2016, ước tổng số thuê bao điện thoại cả cố định và di động có trên mạng khoảng 835.000 thuê bao, tổng số thuê bao Internet ADSL khoảng 60.500 thuê bao.
02/08/2016
Trong tháng, các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng định hướng tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, tập trung vào những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế; công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em, học sinh; chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...
02/08/2016
Theo báo cáo của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, tình hình hoạt động bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Hà Nam tính đến hết quý II năm 2016 như sau:
28/07/2016
Trong những năm qua, công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã được nghiêm túc triển khai. Bí thư chi bộ, giám đốc sở đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, luôn thể hiện tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành từng lĩnh vực; triển khai thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; rà soát việc phân công nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức đối với tổ chức, cá nhân. Từng phòng chuyên môn thuộc sở thực hiện tốt việc quản lý và tuyên truyền, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp, mọi việc khó đều được đưa ra thảo luận tại hội nghị giao ban nên đã được giải quyết kịp thời, triệt để.
26/07/2016
Đến hết tháng 7 năm 2016, ước tổng số thuê bao điện thoại cả cố định và di động có trên mạng khoảng 830.000 thuê bao, tổng số thuê bao Internet ADSL khoảng 59.500 thuê bao.
09/06/2016
Quý II năm 2016, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã khá ổn định. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ mới, tiện ích, giá cả phù hợp. Chất lượng dịch vụ và quyền lợi khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của các sở, ngành được cập nhật thường xuyên. Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, thu nhập của người lao động không ổn định nên đời sống gặp nhiều khó khăn nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi của tỉnh. Việc thực hành tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công, chi tiêu của doanh nghiệp ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Đa số người dân nông thôn chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin nên việc sử dụng các dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn.
30/05/2016
Đến hết tháng 5 năm 2016, ước tổng số thuê bao điện thoại cả cố định và di động có trên mạng khoảng 825.000 thuê bao, tổng số thuê bao Internet ADSL khoảng 58.000 thuê bao.
12/05/2016
Từ tháng 12/2015 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 01 cuộc đã có kết luận, 01 cuộc thanh tra kiểm định trạm BTS đang thực hiện chưa có kết luận. Cụ thể là: Thanh tra về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam đối với 57 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 02 cửa hàng phát hành xuất bản phẩm, tổng số tiền xử phạt là 2.000.000 đồng về hành vi tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in giả; tịch thu 64 cuốn Lịch Vạn sự 2016 in giả vi phạm pháp luật để tiêu hủy.
27/04/2016
Đến hết tháng 4 năm 2016, ước tổng số thuê bao điện thoại cả cố định và di động có trên mạng khoảng 820.000 thuê bao, tổng số thuê bao Internet ADSL khoảng 56.500 thuê bao.
26/04/2016
Thực hiện Kế hoạch số 2710/KH-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 04/STTTT-BCXB ngày 11/01/2016; Công văn số 62/STTTT-BCXB ngày 31/3/2016 về việc báo cáo kết quả tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất; Công văn số 76/STTTT-BCXB ngày 14/4/2016 về việc tăng cường tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất. Sở đã phân công cán bộ của sở hướng dẫn, đôn đốc đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện phát sóng tuyên truyền về số hoá truyền hình mặt đất.
11/04/2016
Quý I năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác tư tưởng, văn hóa.
22/03/2016
Trong quý I năm 2016, cấp uỷ, lãnh đạo sở đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông; công khai minh bạch để phòng chống tham nhũng (PCTN).
123456
Previous Page 1-15 Next Page