Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
26/09/2021
Thực hiện Công văn số 2434/UBND-NC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý di biến động dân cư và các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
14/09/2019
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 3001/BTTTT-CATTT hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước.
27/07/2018
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 09/02/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ triển khai chữ ký số và hạ tầng khoá công khai cho các cơ quan nhà nước, ngày 26/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 94/STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn quy trình ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
27/04/2018
Ngày 23/4/2018, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS của về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal.
17/04/2018
Trung tâm VNCERT phát hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab tấn công nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mã độc tống tiền GandCrab được phát tán thông qua bộ công cụ khai thác lỗ hổng RIG, khi bị lây nhiễm, toàn bộ các tập tin dữ liệu trên máy người dùng sẽ bị mã hóa và phần mở rộng của tập tin bị đổi thành *.GDCB hoặc *.CRAB, đồng thời mã độc sinh ra một tệp CRAB-DECRYPT.txt nhằm yêu cầu và hướng dẫn người dùng trả tiền chuộc từ 400 - 1.000 USD bằng cách thanh toán qua tiền điện tử DASH để giải mã dữ liệu.
30/01/2018
Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, ngày 30/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 18/STTTT-BCVTCNTT đề nghị các cơ quan triển khai một số nội dung như sau:
08/01/2018
Việc lộ các thông tin tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu sẽ tạo điều kiện cho tin tặc sử dụng tài khoản, mật khẩu đó để dò thông tin và đăng nhập nhiều hệ thống thông tin. Nếu thành công, tin tặc sẽ chiếm đoạt tài khoản và sử dụng vào việc tấn công, đánh cắp và phá hủy hệ thống thông tin, dữ liệu.
06/11/2017
Ngày 16/10/2017, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 541/CATTT-TĐQLGS về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi gửi tới cơ quan, tổ chức và người sử dụng.
1234
Previous Page 1-15 Next Page