Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
01/12/2021
Thực hiện Kế hoạch số 1668/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 1668/KH-UBND ngày 07/7/2021 đạt chất lượng, hiệu quả.
25/02/2020
Ngày 14/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT về việc quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
11/02/2020
Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ngày 30/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 83/KH-STTTT về tuyên truyền CCHC năm 2020.
03/02/2020
Hôm nay (02/02/2020), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký Chỉ thị số 05/CT-BTTTT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.
08/01/2020
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.
02/01/2020
Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" (kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT).
31/12/2019
Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.
17/12/2019
Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.
03/12/2019
Ngày 22/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
25/11/2019
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
19/11/2019
Ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã kí ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. Chỉ thị nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp, giảm bớt công trình hạ tầng kĩ thuật ngầm, đảm bảo an toàn môi trường và an toàn của người dân.
17/10/2019
Quý III/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng văn hóa.
09/10/2019
Ngày 01/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 (theo Quyết định số 1602/QĐ-BTTTT).
02/10/2019
Trong tháng, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động kỷ niệm trong tháng…
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page