Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phần mềm Quản lý tài sản

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Phần mềm Quản lý tài sản
I. Tên sáng kiến
Phần mềm Quản lý tài sản
II. Tác giả/đồng tác giả:
Tác giả: Lê Hồng Quang, Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Người có ý tưởng và chịu trách nhiệm xây dựng chương trình.
Phối hợp thực hiện:
Lã Thị Huyền, Phó phòng Công nghệ thông tin: Cập nhật dữ liệu, hướng dẫn sử dụng.
Phạm Thị Dung, Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin: Cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng.
Lê Thị Bình, Kế toán sở: Cập nhật dữ liệu, quản lý tài sản.
III. Nội dung sáng kiến
1. Giải pháp cũ thường làm
 Hiện nay, việc quản lý tài sản của sở đã thực hiện trên máy tính ở dạng Excel, chỉ liệt kê tên tài sản, mang tính thủ công gây bất tiện trong việc quản lý và tra cứu.
Việc kiểm kê tài sản hàng năm rất mất thời gian, thống kê các tài sản khó khăn.
 Phương pháp cũ có những nhược điểm sau:
- Quản lý và thống kê các tài sản khó khăn.
- Mất nhiều thời gian cho việc kiểm kê tài sản.
2. Giải pháp mới cải tiến
a)   Bản chất và chi tiết của giải pháp
Xây dựng phần mềm trên mạng máy tính sẵn có của cơ quan để giải quyết các vấn đề tồn tại của việc quản lý tài sản, phần mềm này gồm các module:
- Dữ liệu về danh mục tài sản, loại tài sản, thời gian được đưa vào sử dụng.
- Quản lý nguyên giá, khấu hao và thanh lý tài sản.
Phần mềm cho phép quản lý mọi thông tin về tài sản từ khi mua về, quản lý quá trình hoạt động (theo dõi điều động, điều chuyển tài sản; lập và theo dõi thực hiện kế hoạch hoạt động, sửa chữa bảo dưỡng cũng như kiểm định…) cho đến khi thanh lý tài sản.
Phần mềm được cài đặt trên máy chủ để mọi người có thể tra cứu, sử dụng. Việc điều khiển phần mềm có thể ngồi tại cơ quan, có thể sử dụng phương pháp điều khiển từ xa (ở bất kỳ nơi nào trên thế giới có mạng Internet).
b) Điểm khác biệt, tính mới của giải pháp
Giảm thời gian quản lý và tra cứu thông tin tài sản; làm cho công việc  quản lý tài sản trở nên dễ dàng, tiện dụng.
IV. Khả năng áp dụng của giải pháp
Sáng kiến này có thể áp dụng trong quản lý tài sản của các cơ quan.
V. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng giải pháp
- Theo dõi một cách khoa học, có hệ thống tất cả tài sản của cơ quan.
- Công khai quá trình quản lý trên hệ thống mạng
- Rút ngắn thời gian thống kê hàng năm.
- Tạo môi trường làm việc khoa học.
VI. Dự kiến thời gian hoàn thành
Trước 15/10/2012.