Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ra mắt Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ra mắt Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa tổ chức khai trương chính thức Cổng Thông tin điện tử với tên miền http://mic.gov.vn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, với chủ trương hiện đại hoá nền hành chính trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ TT&TT đã xây dựng Cổng Thông tin điện tử trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử của Bộ.

Phiên bản của Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT là điểm truy cập duy nhất của Bộ trên Internet, liên kết, tích hợp thông tin của toàn ngành TT&TT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ; tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ, các dịch vụ và ứng dụng nhằm phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Đây là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí và xuất bản; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ TT&TT với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đề ra theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử.

Hiện nay, nội dung thông tin thể hiện trên cổng được thiết kế bao gồm: Phần thông tin, phần dịch vụ công, phần trao đổi với người dân.

Trong thời gian tới, Trung tâm thông tin, Bộ TT&TT tiếp tục hoàn thiện để cổng trở thành một Cổng Thông tin điện tử tích hợp của toàn ngành TT&TT, tạo môi trường giao tiếp hiện đại, thuận tiện, thân thiện, công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp./.