Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử công vụ

Văn bản hướng dẫn  
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử công vụ
Việc lộ các thông tin tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu sẽ tạo điều kiện cho tin tặc sử dụng tài khoản, mật khẩu đó để dò thông tin và đăng nhập nhiều hệ thống thông tin. Nếu thành công, tin tặc sẽ chiếm đoạt tài khoản và sử dụng vào việc tấn công, đánh cắp và phá hủy hệ thống thông tin, dữ liệu.

Trung tâm VNCERT đã phân tích và phát hiện số tài khoản sử dụng thư điện tử tại Việt Nam có đuôi “.vn” là 437.664 tài khoản, trong đó có 930 tài khoản là thư điện tử của cơ quan nhà nước có đuôi “gov.vn”.

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, ngày 05/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 03/STTTT-BCVTCNTT đề nghị các cơ quan triển khai một số nội dung như sau:

1. Kiểm tra, rà soát hệ thống, tăng cường chính sách mật khẩu và giải pháp xác thực nhiều lớp;

2. Thay đổi mật khẩu các tài khoản đăng nhập;

3. Không sử dụng hòm thư công vụ để đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng trên mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến.

Việc lộ lọt thông tin tài khoản sử dụng thư điện tử công vụ và mật khẩu tạo ra các nguy cơ nguy hiểm, các cơ quan và người dùng nghiêm túc thực hiện để đảm bảo an toàn không gian mạng./.