Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019

Tin tức - Sự kiện  
Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019
Nhiệm kỳ 2017 - 2019 là nhiệm kỳ thứ V của Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông kể từ khi thành lập. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm phấn đấu vươn lên của tập thể Chi đoàn, sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện kịp thời của Chi ủy, Lãnh đạo sở, của Đoàn cấp trên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo kịp thời, có hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã đề ra.

Các mặt công tác được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức đa dạng phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi tích cực. Các hoạt động của Chi đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ lý tưởng, định hướng chính trị cho đoàn viên thanh niên, củng cố niềm tin của tuổi trẻ và sự lãnh đạo của Đảng vào tương lai tươi sáng của đất nước, cổ vũ đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập và công tác; xung kích đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan. Chất lượng đoàn viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn cũng được nâng lên rõ rệt, thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn ngày càng phát triển một cách toàn diện và vững chắc.

Đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện đúng phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Công tác tuyên truyền, giáo dục

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên được Chi đoàn luôn quan tâm và coi trọng, được triển khai lồng ghép thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Đặc biệt, Chi đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại các buổi sinh hoạt của chi đoàn và thông qua mạng nội bộ cơ quan. Các đoàn viên thanh niên đã nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XIV như: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đoàn viên thanh niên; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; các phong trào hành động cách mạng, chương trình hành động đối với thanh niên và công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chi đoàn đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về truyền thống cách mạng, vị trí chiến lược quan trọng của biên giới hải đảo, xác định ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia ở địa bàn biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại các buổi sinh hoạt của chi đoàn và thông qua mạng nội bộ cơ quan Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm. Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và vì nền hòa bình thế giới. Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tư tưởng của Bác về vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên nói chung, đoàn viên nói riêng; về việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về những tình cảm và sự kỳ vọng của Bác đối với thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước phồn thịnh.

Hàng năm, 100% cán bộ, đoàn viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc triển khai thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Mô hình Văn phòng không giấy", năm 2019 “Hết việc không hết giờ". Việc triển khai thực hiện các mô hình của toàn thể đoàn viên là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị trong chi bộ; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đoàn viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Chi đoàn đã tổ chức tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, huy động sức mạnh của tập thể chi đoàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mạnh mẽ lòng yêu nước trong các đồng chí đoàn viên, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chi đoàn cũng như nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Bên cạnh đó, các đoàn viên đã xây dựng chuyên mục, viết, thu thập, cập nhật khoảng 20 tin, bài nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ  nữ Việt Nam 20/10 cũng như các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, Chi đoàn đã phối hợp Công đoàn, Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng hình thức tham quan các di tích lịch sử tại quê hương Bác Hồ, vườn quốc gia Ba Vì, các tỉnh Hòa Bình, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu; treo băng rôn, khẩu hiệu, đồng thời gửi tài liệu tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên.

Các đoàn viên tham gia đầy đủ các chương trình giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh niên do Đoàn khối các cơ quan tỉnh triệu tập như: Chương trình Giao lưu giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; tham quan, học tập chuyên đề: “Tết Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử".

Chi đoàn đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên về lý tưởng cộng sản, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn để mỗi đoàn viên thanh niên tự ý thức trau dồi đạo đức cách mạng, mang hết khả năng trí tuệ và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các đoàn viên trong Chi đoàn đã tích cực tham gia phong trào Hiến máu nhân đạo dịp Lễ hội Xuân hồng hàng năm do Đoàn Khối phát động. Đã có 15 lượt đoàn viên của Chi đoàn hiến được máu, hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 25%. 

Đoàn viên Chi đoàn tích cực tham gia các đợt quyên góp ủng hộ, hưởng ứng phong trào thi đua do chính quyền, Công đoàn cơ quan và Đoàn cấp trên phát động như: Quỹ “Bảo trợ trẻ em" của tỉnh, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa" Phường Lê Hồng Phong, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa", quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội", chương trình “Xuân tình nguyện"; quỹ Khuyến học, quỹ Vì người nghèo của tỉnh; ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, ủng hộ Hội người mù thành phố Phủ Lý... Tổng kinh phí ủng hộ khoảng 15.000.000 đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐK ngày 12/12/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Chương trình “Đông ấm cho em", Ban Chấp hành đã tổ chức quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Động là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang.

Đối với hoạt động “Xuân tình nguyện" nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo, ngày 29/01/2019, Chi đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 02 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng cho gia đình bà Trương Thị Nhinh và bà Trương Thị Quý, tổ 7, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bên cạnh đó, Chi đoàn đã trao 05 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng trong Chương trình “Ấm tình mùa Xuân" do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức ngày 30/01/2019. Tổng kinh phí cho các hoạt động là gần 5.000.000 đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè các năm 2017, 2018, 2019, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Nam sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống" và phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn" các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn đã tích cực tham gia chiến dịch với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện", “Ngày Chủ nhật xanh", Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đoàn xã Duy Hải (huyện Duy Tiên) dọn vệ sinh, đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ xã Duy Hải; quét dọn, phát quang bụi rậm đường làng; thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sỹ (bà Nguyễn Thị Tiềm, thôn Cát, xã Duy Hải) và 01 gia đình liệt sỹ tại tổ 10, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Quét dọn, làm vệ sinh đường phố, vỉa hè, đường làng ngõ xóm tại tổ 5, Phường Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý) và xã Thanh Tân (huyện Thanh Liêm).

Cùng với các đoàn viên thanh niên của Khối, Chi đoàn cử  đoàn viên tham gia Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức các huyện: Kim Bảng, Lý Nhân, Duy Tiên. Tại đây, Chi đoàn đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách; làm phóng sự ảnh về các hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh để tuyền truyền trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Chi đoàn đã phối hợp với Đoàn Phường Lê Hồng Phong nhổ cỏ, quét dọn, lau chùi mộ liệt sỹ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 02 gia đình thương binh nặng trên địa bàn Phường Lê Hồng Phong: Ông Lại Thành Bưởng (tổ 1) và ông Trần Ngọc Chế (tổ 2).

​Tham gia cùng Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Phường Lê Hồng Phong, Đoàn Phường Châu Sơn, Đoàn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Phường Lê Hồng Phong. Phối hợp với Công đoàn và Hội Cựu chiến binh của cơ quan tổ chức cho các đoàn viên, hội viên đến đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Phường Lê Hồng Phong. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" đối với thế hệ cha anh, các thương binh, anh hùng liệt sỹ. Đồng thời, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mới.

Thực hiện phần việc thanh niên, các đoàn viên sửa chữa, lắp đặt hộp bảo vệ đường dây điện ba pha máy bơm nước; gia cố khung sắt cửa sổ; lắp đặt hệ thống chiếu sáng tự động tại nhà để xe của cơ quan góp phần tăng tiện ích sử dụng và tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ.

Thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp" do Công đoàn cơ quan phát động, thứ hai của tuần đầu tiên hằng tháng, toàn thể đoàn viên thanh niên của Chi đoàn tham gia dọn vệ sinh cơ quan: Cắt tỉa cây cảnh, nhổ cỏ trong khuôn viên, quét mạng nhện, lau cửa… Hoạt động này không chỉ giữ cho cơ quan luôn sạch, đẹp mà còn là dịp để các đoàn viên, thanh niên trò chuyện, trao đổi, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi.

Tổng kinh phí cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của Chi đoàn  gần 20.000.000 đồng.

Trong đợt chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các đoàn viên của Chi đoàn đã tích cực viết các tin, bài, phóng sự ảnh về hoạt động của Đoàn khối nói riêng, tuổi trẻ Hà Nam nói chung, đặc biệt là các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa", “Uống nước nhớ nguồn", hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới… để tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

Các đoàn viên trong Chi đoàn luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, tích cực cải tiến phương pháp làm việc, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm từ thực tế cũng như trong sách, báo, các trang thông tin điện tử trên Internet; tích cực hỗ trợ các cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin. Có 04 đoàn viên tham gia công tác sáng kiến tại cơ quan và được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở.

Các đoàn viên luôn đi đầu trong việc áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm bớt quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tiết kiệm cả về thời gian và chi phí, cụ thể là việc áp dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử và một số phần mềm ứng dụng khác vào công việc chuyên môn hằng ngày.

Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

Ban Chấp hành Chi đoàn đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ quan quan tâm tạo điều kiện để các  đoàn viên được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; tham gia các lớp tin học, ngoại ngữ, tập huấn, khóa học ngắn hạn nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, 01 đoàn viên tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị; 07 đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; 01 đoàn viên tham gia Lớp cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 14/14 đoàn viên có trình độ đại học.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các đoàn viên Chi đoàn tham gia viết các tin, bài về cơ chế, chính sách khuyến khích học nghề, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và vay vốn cho thanh niên để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, Chi đoàn đã tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức kinh tế chính trị, xã hội, tổ chức cho thanh niên rèn luyện hình thành các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và ứng xử...

Các hoạt động thể thao, văn nghệ được duy trì ở Chi đoàn. Đoàn viên Chi đoàn đã tích cực thực hiện phong trào thanh niên “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước", mỗi đoàn viên phấn đấu tham gia được ít nhất một môn thể thao. Vì vậy, hoạt động thể thao của đoàn viên thanh niên tại cơ quan rất sôi nổi, đặc biệt là môn bóng bàn.

Tích cực hưởng ứng Giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức ngày 26/3/2018 và đạt giải Ba nội dung Đôi nam nữ.

Liên kết với Chi đoàn Thanh tra tỉnh tham gia Giải bóng đá Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam lần thứ VIII, năm 2018 kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Chi đoàn đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, tết Trung thu với tổng kinh phí hơn 30.000.000 đồng.

Công tác quốc tế thanh niên

Các đoàn viên của Chi đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, trung ương trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể như sau: Quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Hà Nam; Thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh, lợi thế đầu tư của tỉnh; Thông tin về các hoạt động hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài; Giới thiệu về các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, các đoàn viên của Chi đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc quảng bá du lịch Hà Nam, đó là các hoạt động góp phần vào thành công của Đại lễ Vesak 2019 được tổ chức tại Tam Chúc - Ba Sao - Kim Bảng như: Phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyền điện khu vực I và các đơn vị liên quan đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong quá trình diễn ra đại lễ; viết tin, bài tuyên truyền về đại lễ cũng như khu du lịch Tam Chúc trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành luôn nỗ lực, không ngừng học tập để trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng trong triển khai các hoạt động phong trào của đoàn thanh niên; rèn luyện bản lĩnh, kiên định trước mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

01 ủy viên Ban Chấp hành được Đoàn Khối các cơ quan triệu tập tham dự Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2018 tại Vĩnh Phúc từ ngày 24-26/10/2018.

Chi đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, dựa trên tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, Chi đoàn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ của Chi đoàn đôi khi còn chưa đều đặn, mang tính chất vụ việc, họp để triển khai nhiệm vụ khi cấp trên giao; việc xây dựng, tổ chức thực hiện các phong trào đoàn còn hạn chế, chưa phát huy mạnh mẽ hết khả năng của đoàn viên thanh niên; một vài đoàn viên tham gia sinh hoạt còn kém sôi nổi, chưa thực sự tự nguyện, nhiệt tình, hăng say với công tác đoàn, ngại hoạt động thể thao, văn nghệ, tham gia hiến máu nhân đạo.

Nguyên nhân của hạn chế là do đội ngũ cán bộ đoàn còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn, đôi khi do bận công việc chuyên môn nên chưa tập trung, dành nhiều thời gian cho công tác đoàn. Vì vậy việc triển khai, tổ chức các hoạt động đoàn chưa sâu rộng. Ý thức của một vài đoàn viên còn hạn chế, chưa thấy hết được vai trò trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn.

Những bài học kinh nghiệm Chi đoàn rút ra để thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 - 2022 là: Phải chú trọng và quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, các chương trình hành động phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xuất phát từ lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên thu hút được đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia. Đồng thời làm tốt công tác động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Phải luôn quan tâm, coi trọng đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, củng cố, kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ cả về số lượng, cả về chất lượng và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong mọi hoạt động phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo cơ quan, Đoàn cấp trên, chủ động trong việc tham mưu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể và các phòng ban trong cơ quan. Đây là nhân tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cử đoàn viên thanh niên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn do Đoàn cấp trên tổ chức, đảm bảo tính liên tục, kế thừa trong việc bồi dưỡng lớp cán bộ đoàn kế cận. Coi trọng, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của người thủ lĩnh, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó có sự giúp đỡ, động viên, khích lệ kịp thời, tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên, phát huy mạnh mẽ mọi thế mạnh của từng đồng chí đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi đoàn xác định các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: 100% đoàn viên Chi đoàn được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Luật Thanh niên và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 100% đoàn viên không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đoàn viên hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong đó ít nhất 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảm nhận ít nhất là 03 phần việc thanh niên. 100% đoàn viên đoàn viên đạt loại khá trở lên, trong đó có 90% đạt loại xuất sắc. Có từ 02 đến 03 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam./.